Kan reklamation avbryta preskription?

2017-07-08 i Preskription
FRÅGA
Hej,Pga av att fel har upptäcts i ett hus har en reklamation gjorts till säljaren. Reklamationen gjordes inom tio år och ett ersättningsanspråk har framförts till säljaren, som är ett byggbolag, baserat på vad det kostar att åtgärda felen. Fastigheten förvärvades 7 juli 2007. Det jag undrar är om en ev.stämning av företaget måste göras inom tio år eller räcker det att felen har reklamerats inom tio år?Tack på förhand!Vänligen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du när du senast måste stämma in företaget i domstol för att inte förlora ersättningsanspråket.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Stämningen måste göras inom tio år från reklamationen, om reklamationen avbröt preskriptionen. Annars måste stämningen göras inom tio år från tillträdesdagen.

Reklamationen kan ha brutit preskriptionen. Jag förutsätter dock då att det framgår ur den att det finns ett anspråk och vart anspråket kommer från.

Fordringar preskriberas inom tio år

Felet kan leda till ett ersättningsanspråk mot säljaren. Sådana preskriberas inom tio år (2 § första stycket preskriptionslagen (PreskL)). För fastigheter räknas preskriptionen från tillträdesdagen (4 kap. 19 b § jordabalken)

Preskription innebär att den som har ersättningsanspråket inte kan kräva ersättning längre (8 § första stycket PreskL).

Precis som du noterar innebär det att företaget måste stämmas inom tio år.

Preskriptionstiden kan avbrytas

Företaget måste inte stämmas inom tio år om preskriptionen avbryts på något sätt. Tioårsfristen börjar om ifall preskriptionen avbryts (6 § PreskL).

I ditt fall kan preskriptionen avbrytas på bl.a. något av följande sätt (5 § PreskL):

1. Säljaren betalar eller erkänner fordringen på något annat sätt gentemot husköparen, eller

2. Säljaren får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om anspråket från husköparen

Ditt fall

Det jag nu sagt innebär att reklamationen kan ha brutit preskriptionen. Jag förutsätter dock då att det framgår ur den att det finns ett anspråk och vart anspråket kommer från.

Observera dock att man inte kan kringgå preskription genom att skicka upprepade påminnelser om ett krav. Det skulle inte vara förenligt med ändamålet bakom preskriptionslagen.

Har preskriptionen brutits behöver du inte stämma företaget inom tio år från köpekontraktets tillträdesdag, utan inom tio år efter det. har preskriptionen inte brutits måste du stämma företaget inom tio år från tillträdesdagen.

Något närmare svar kan jag inte ge dig, eftersom jag inte har sett reklamationen.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med preskription är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (597)
2021-07-27 Preskriptionstid grundat på hyresförhållande
2021-07-27 När preskriberas en fordran avseende småhusentreprenad?
2021-07-26 Ersättning för ärr efter 20 år?
2021-06-30 Preskriptionstid

Alla besvarade frågor (94564)