Kan rätten till arv bli utmätt enligt bouppteckningen trots att man gjort en arvsöverlåtelse vid arvskiftet?

Hej!

Jag har panik, min mor dog 2015, en månad efter min make lämnat mig och två månader efter hon dog fick jag cancer. Min mor och jag hade ett avtal att om jag var aktiv i min beroendesjukdom (alkoholism/narkotikaklassade preparat) skulle jag inte ta del av arvet alls. Det avtalet skrev vi båda under 2013. Jag hade inte trott jag skulle överleva henne och tappade livslusten totalt när hon dog över en natt.

Då jag var väldigt sjuk i min cancer och inte orkat ta reda på alla papper hittade jag inte alla dokument till bouppteckningen.

Så i bouppteckningen står jag som 50% och barnen 25% vardera.

Jag undersökte om det spelade någon roll vad bouppteckningen sa då det var arvsskiftet som skulle vara avgörande sa advokaten på begravningsbyrån till mig.

Till arvsskiftet däremot var alla papper i ordning och där fördelades arvet 50-50 barnen mellan.

Eftersom jag varit så sjuk under flera år och först levt på min makes inkomster fram till 2015 har jag inte ens klarat deklarera.

Detta har resulterat i sköntaxeringar sedan 2013 från skatteverket eftersom jag inte deklarerat.

Skatteverket har satt mig i personlig konkurs. Nu försöker skatteverket gå efter bouppteckningen istället för arvsskiftet för att ta ut mina barns arv från dem.

De har sedan 2015 hjälpt mig oerhört mycket med pengar då jag varit för sjuk för att ordna några själv. Nu undrar jag vad det är som gäller enligt lag?

Jag var döende och ville bara hedra min mors sista vilja.

Kan de verkligen ta arvsöverlåtelsen

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag börjar med att bekräfta att det så kallade arvsavtalet som du slöt med din mor är ett dokument som hade varit relevant att ta med inför bouppteckningen. Eftersom detta inte skedde, innebär det att du anses vara arvtagare enligt de vanliga reglerna i ärvdabalken. Detta innebär i sin tur att du har haft rätt till ditt arv enligt bouppteckningen, men sedan avstått från det till förmån för dina barn vid arvskiftet.

Kan du ändra bouppteckningen?
En felaktig uppgift i en bouppteckning kan rättas genom en så kallad tilläggsbouppteckning. Dessvärre måste detta ske inom en månad från dess att bouppteckningen utförts, vilket innebär att det med all sannolikhet är försent vid det här laget (20 kap. 10 § ärvdabalken). Detta alternativ är alltså förmodligen uteslutet.

Kan de ta arvsöverlåtelsen?
När man har skulder som man inte kan betala blir det aktuellt med så kallad "utmätning" som utförs av Kronofogden. Det innebär att egendom tas i beslag för att betala skulden som du har, i detta fallet till skatteverket.

När det kommer till rätten till arv anses det vara en tillgång som kan utmätas (4 kap. 2 § utsökningsbalken). När man har bestämt att utmätning av en viss sak ska ske innebär det att du inte längre har rätt att bestämma över egendomen (4 kap. 29 § utsökningsbalken). Det innebär att tidpunkten när man beslutat om utmätning spelar roll för din rätt att vid arvskiftet avstå från eller ge bort ditt arv. Beslutet om utmätning är något du ska bli informerad om enligt 6 kap 9 § utsökningsförordningen.

Sammanfattning
Rätten till arv är en tillgång som kan utmätas för att betala av skulder. Om beslut om utmätning togs innan arvskiftet, och alltså innan du gjorde arvsöverlåtelsen, innebär det att arvsöverlåtelsen inte är gällande mot skatteverket. Och det beror som sagt på att du inte haft rätt att bestämma över din arvsrätt när det väl tagits beslut om att den ska utmätas!

Svaret på din fråga är alltså ja, de kan ta arvsöverlåtelsen - under förutsättning att beslut om utmätning tagits efter bouppteckningen och inte efter arvskiftet.

Vänligen


Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000