FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/01/2015

Kan rättegång i brottmål undvikas genom att ersätta offret?

Hej jo jag är misstänkt för grovt bedrägeri en fråga kan man betala den utsatta personen innan rättegången?

Var händer då om man gör det? Är det olagligt att göra det?

För jag menar på att om jag betala det han hur blir det då? blir det någon rättegång då? eller var kan får då i rättegångsdomstolen då?

Kan dom dra upp domen endå?

Jag aldrig varit dömd innan så jag vet inte ens var som händer.

kan ni hjälpa mig

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Tyvärr kan man inte stoppa rättegången genom att betala tillbaka när det gäller bedrägeri. Det är däremot inte på något sätt olagligt att till exempel ersätta skadan. Tvärtom kan det utgöra en förmildrande omständighet (29 kap. 5 § p. 2 Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K29P7) åtminstone så länge det sker innan domen. Det är i princip större chans att kunna tillgodoräkna sig betalningen som förmildrande omständighet ju tidigare det har skett. Om du har ersatt skadan kommer i varje fall inget skadestånd att dömas ut genom domen, vilket skulle ske annars! Därmed är det i princip en bra idé att ersätta offrets skada innan domen oavsett.

Även bortsett från att betalningen kan vara en förmildrande omständighet, behöver det inte nödvändigtvis bli en särskilt "hård" dom. Jag vet visserligen inte hur mycket pengar det har rört sig om eller omständigheterna i övrigt, men man kan säga att om det till exempel inte rör sig om så mycket pengar bedöms man mildare. Hårdare kan man istället bedömas om det till exempel rör sig om att man har utnyttjat en förtroendeställning (till exempel att man har varit anställd av offret och i anställningen bedragit denne). Om det inte föreligger några särskilt svåra omständigheter, kommer du förmodligen inte ens att dömas till fängelse. Eftersom du inte tidigare är straffad blir det troligen aktuellt med villkorlig dom, vilket ofta förenas med böter (30:8 Brottsbalken). Den villkorliga domen i sig påverkar inte ditt dagliga liv särskilt mycket, men kan leda till hårdare straff om du senare begår nytt brott.

Kort sagt går det i och för sig inte att komma ifrån rättegången, men det är en bra idé att så tidigt som möjligt ersätta offret om man tror sig kunna bli dömd. I ditt fall skulle du förmodligen inte få något grövre straff än villkorlig dom och böter, eftersom du inte är straffad tidigare. Undantaget skulle vara om det rörde en väldigt stor summa.

Lycka till, och jag hoppas att svaret blir till någon hjälp!

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo