FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKronofogdemyndigheten29/03/2018

Kan privat skuld utmätas mot egendom i annat EU-land?

Kan privatskuld utmätas mot egendom i annat eu-land

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande rätt

Kronofogdemyndigheten kan inte driva in skulder av civilrättslig natur utomlands. Det vill säga skulder en person har till en annan privatperson eller företag kan bara drivas in genom KFM om tillgångarna finns i Sverige.

Det finns ett EU-direktiv om indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010).

Direktivet har i sin tur implementerats genom lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen. I lagen 3 § fastslås tillämpningsområdet.

Tillämpning i ditt fall

Din fråga är väldigt kort och du skriver inte vart dina skulder kommer från. Därav följer att mitt svar blir väldigt generellt. Kronofogdemyndigheten kan inte driva in skulder av civilrättslig karaktär. Med det sagt är det inte säkert att pengarna är säkra. I många fall kan en person som vill driva in en skuld göra detta genom en process i det andra landet. Vi på Lawline är tyvärr inte familjära med lagstiftning i andra EU-länder på området.

Härrör dina skulder från obetald skatt eller statliga avgifter kan KFM kontakta motsvarande myndighet i det andra landet och med stöd av samarbetsavtal driva in skulden.

För information om vad som träffas av avtalen se nedan länkar.

RÅDETS DIREKTIV 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Förordning (1997:1157) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna

Rekommendation

Om dina skulder härrör från obetald skatt eller dylikt och är en skuld till svenska staten finns en hög sannolikhet för att dessa kan komma att drivas in med egendom i utlandet.

Härrör skulderna istället från obetalda räkningar eller lån till privatpersoner och företag så beror det helt enkelt på om dessa är villiga att ge sig in i en process utomlands.

Vill du få mer information om vad som gäller när svenska privatpersoner driver in skulder utomlands rekommenderar jag dig att ringa upp ambassaden i det aktuella landet. De kan också hänvisa dig till en jurist i det landet som med säkerhet kan berätta mer om de utländska indrivningsreglerna.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?