FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt23/12/2018

Kan preskriptionstid ha bakåtverkande effekt?

Om man begått ett brott för 5 år sen och det vid tiden för brottet begicks va ett brott som preskriberades efter 5 år men att en ny lag nu trätt i kraft att det aldrig preskriberas, kommer brottet ändå preskriberas eftersom lagen var så när brottet begicks att det preskriberas efter 5 år?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kort svara på din fråga så skulle jag säga att preskriptionstiden eventuellt kan förlängas men inte om brottet redan är preskriberat. Jag kommer inte kunna ge dig ett säkert svar men jag förklarar hur jag tänker kring din fråga nedan. Lagreglerna som jag kommer använda mig av för att svara på din fråga hittar du i regeringsformen (RF) och i brottsbalken (BrB).

En viktig grundbestämmelse inom juridiken är att regler inte kan tillämpas retroaktivt, alltså ha en bakåtverkande effekt. Det innebär att en inte kan dömas för en handling som inte är brottslig vid den tidpunkten som den utförs även om en senare lag gör samma handling brottslig. Så om någon begick ett brott för fem år sedan som då inte var straffbar så kan denna personen heller inte straffas för det brottet idag. En får heller inte dömas för en svårare brottspåföljd som införts senare. Detta kallas retroaktivitetsförbud och är viktigt eftersom en person måste kunna veta innan hen agerar vilka konsekvenser det kommer att få (RF 2 kap. 10 §).

I din fråga verkar det istället handla om en handling som var straffbar för fem år sedan och att det endast är preskriptionstiden som har förlängts. Jag skulle tro att även preskriptionstiden går under retroaktivitetsförbudet och att brottet borde preskriberas efter fem år. Att tillämpa en lag retroaktivt ska som sagt alltid undvikas. Dock så handlar retroaktivitetsförbudet som jag nämnde tidigare om att en inte får straffa någon för en gärning som tidigare inte är ett brott men i detta fallet så var gärningen faktiskt ett brott vid tidpunkten som den begicks. Dessutom så skulle inte preskriptionstiden påverka själva straffet i sig utan gör bara möjligheten att dömas för brottet längre. På grund av detta så tror jag inte att det är lika självklart att retroaktivitetsförbudet gäller även angående preskriptionstiden.

Däremot, om det redan har gått fem år och brottet har preskriberats så skulle jag säga att det inte går att påverka det i efterhand. Du skriver att brottet begicks för fem år sen och att preskriptionstiden då var fem år så i det fallet har preskriptionstiden redan gått ut innan lagändringen skett. Fall där preskriptionstiden har haft bakåtverkande effekt är när det handlar om grövre brott, som till exempel mord (BrB 35 kap. 2 §).

Sammanfattning

Jag skulle alltså säga att preskriptionsbestämmelser kan ändras i efterhand men eftersom vi har en viktig princip om att straff inte ska ha en bakåtverkande effekt så ska det helst undvikas. Jag kan som sagt inte ge dig ett säkert svar men jag skulle tro att om brottet redan är preskriberat efter fem år så kan preskriptionstiden inte förlängas.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga men om du fler funderingar rekommenderar jag att du hör av dig till Lawlines telefontjänst.

Vänligen,

Mimmi JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo