Kan preskriptionsavbrott ske trots att borgenären inte vet vart han/hon ska skicka kravbrevet?

Angående preskriptionsbrott. Jag har en gammal skuld från 2004 som tydligen ligger hos kronofogden. Jag blev vräkt från min lägenhet under 2018 och har sedan dess inte haft någon adress. I och med detta har inte något avbrott av preskriptionstiden kunnat göras så vitt jag förstår, eftersom jag inte kunnat nås. Så min fråga är, kan preskriptionstiden avbrytas trots att jag inte har haft möjlighet att motta någon form av kravbrev.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Huvudregeln är att fordringar preskriberas 10 år efter dess tillkomst om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (se 2 § preskriptionslagen). Förutsättningarna för att göra s.k. preskriptionsavbrott regleras i 5 § preskriptionslagen. Här framgår det att ett preskriptionsavbrott kan ske på följande tre sätt:

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,

2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller planförhandling under företagsrekonstruktion. 

(Med gäldenären avses här den som är betalningsskyldig och med borgenären avses den som har betalningskravet.) 

Här framgår det alltså att preskriptionsavbrott kan ske på två andra sätt än genom kravbrev. Det kan ske om gäldenären själv erkänt fordringen, exempelvis genom att gjort en avbetalning (punkt 1). Det kan även ske genom att borgenären väcker talan i domstol eller vänder dig till kronofogden avseende fordringen (punkt 3). Svaret på din fråga blir alltså ja.


Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”