Kan polisen ta urinprov utomhus?

2020-11-29 i Polis
FRÅGA
Hej. Jag och 2 vänner var ute när det kom 4 civilpoliser stormandes och sa att någon hade ringt in att det stog 3 skumma killar ute. Dem visiterade oss och tog urinprov på oss på denna allmänna plats i ett bostadsområde vilket vi tyckte va väldigt pinsamt och förnedrande. Min fråga är: har dom rätt till att ta urinprov på allmän plats eller skall dom köra oss till en polisstation för att utföra detta? Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som om du undrar vart polisen har rätt till att ta ett urinprov, i mitt svar kommer jag först att gå in på när polisen får begära ett urinprov. För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av polislagen och rättegångsbalken (RB).

Polisens uppgifter

Polisen har i uppgift att förebygga och förhindra brott, dessutom ska de se till att den allmänna ordningen i samhället bibehålls (2 § polislagen). Polisen ska utföra sina uppgifter på så sätt att åtgärder de vidtar är försvarliga med hänsyn till dess syfte och andra omständigheter. Enkelt förklarat ska åtgärder inte vara ''överdrivna'' (8 § polislagen).

Kan polisen begära ett urinprov?

Att lämna urinprov ingår i vad som kallas för kroppsvisitation, (28 kap. 12 § 3 st. RB). Polisen har rätt till att kroppsvisitera en person och därmed begära ett urinprov, om personen kan skäligen misstänkas för ett brott som kan leda till fängelse (28 kap. 12 § 1 st. RB). Skälig misstanke innebär att polisen ska ha observerat något konkret som de, enligt sin bedömning, anser som misstänksamt. Bedömningen ska inte bara grunda sig på rykten utan de måste själva observera och bedöma situationen. Du nämner i din fråga att poliserna sa att någon ringt in om tre skumma killar som stod ute. Detta är inte tillräckligt för skälig misstanke. Däremot har ni förmodligen haft en konversationen och polisen har nog haft tid till att skapa sig en bedömning av situationen. Polisen kan exempelvis ha upplevt att ni uppträtt på ett sätt som väcker misstanke om att ni är påverkade av narkotika eller annan drog, och då får de också begära ett urinprov (28 kap. 13 § 1 st. RB).

Vart kan polisen begära ett urinprov?

En kroppsvisitation får alltså inte verkställas på så sätt att den onödigt kränker den som utsätts för åtgärden (28 kap. 3 a § RB). Ingripandet ska stå i proportion till misstanken. Du skriver att polisen tog ett urinprov på er utomhus i ett bostadsområde och att ni upplevt det som pinsamt och förnedrande. Som huvudregel ska en kroppsvisitation ske inomhus eller i ett avskilt rum, det kan dock finnas situationer där den får utföras utomhus (28 kap. 13 § 2 st. RB). En bedömning om vad som är lämpligt sker i det aktuella fallet och det finns inga direkta regler om när det är tillåtet. Eftersom jag inte exakt vet vad som hänt är det svårt för mig att svara på om åtgärden varit i proportion till misstanken eller inte.

Vad gör jag nu?

Sammanfattningsvis kan det ha varit tillåtet för polisen att ha agerat som de gjort, det kan också ha varit otillåtet. Det är svårt för mig att ge en konkret och korrekt bedömning utan vidare insyn i situationen. Om du anser att polisen inte haft någon skälig misstanke och agerat på ett sätt som inte är försvarbart, kan du göra en JO-anmälan. Den/de som du anmält kommer att få reda på att du anmält dem. Du kan läsa mer om hur man gör en JO-anmälan här.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (331)
2021-04-17 Är polisen skyldig att underrätta om anledning till identifiering?
2021-04-14 ​Behöver jag vapenlicens för att köpa pistolmagasin? Hur många skott får ett pistolmagasin rymma?
2021-04-13 Kan en person med autism få vapenlicens?
2021-04-13 Polisens rätt att kräva legitimering?

Alla besvarade frågor (91353)