Kan polisen se att jag blivit dömd för gamla brott och påverkar detta resor till USA?

2020-01-27 i Polis
FRÅGA
Hej!Har blivit dömd under två tillfällen för cannabis (senast var snart 3 år sen).Det jag undrar är vad som händer när det gått 2 år till. Kommer polisen fortfarande se att jag blivit dömd? Har tidigare blivit nekad inträde i USA kan även det förändras?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om belastningsregister och gallring

Det du är tidigare dömd för listas i belastningsregistret. Hur länge en uppgift finns kvar i belastningsregistret beror på vad du fick för straff för brottet (17 § lag om belastningsregister). Det finns en tydlig och uttömmande lista över hur länge varje straff finns kvar i registret på polisens hemsida. För narkotikabrott är straffet fängelse i högst tre år, eller om brottet är ringa böter alternativt fängelse i högst sex månader (narkotikastrafflagen 1-2 §§). Om du fick böter gäller fem år, och om du fick fängelse finns uppgiften kvar i tio år efter att du avtjänat straffet.

Kan polisen se att du är dömd?

Om uppgiften finns kvar i belastningsregistret kan polisen enkelt se att du är dömd för brottet. Om det är fem år så är den preskriberad och polisen kan inte se i registret att du är dömd. Dock kan vissa personuppgifter finnas kvar i polisens databaser i ytterligare tre till fem år, men detta är inte något som poliser tittar på i sin vanliga yrkesutövning (3 kap 11 & 14 §§ polisdatalagen). Exakt hur systemet fungerar vet nog bäst polisen, men om du till exempel blir tagen för fortkörning eller nytt narkotikabrott efter att de tidigare brotten preskriberats kommer utgångspunkten för polisen vara att du är ostraffad.

Blir du nekad inträde till USA?

USA bör inte ha tillgång till våra belastningsregister, men amerikansk polis, domstol och åklagarmyndighet har rätt att begära ut det om det behövs för att myndigheten eller organisationen skall kunna förebygga, upptäcka, utreda eller beivra brott eller för ett utlänningsärende (12 § 2 st. lag om belastningsregister).

Vid inresa till USA är detta inte något som görs som standard. Däremot brukar du behöva fylla i en blankett när du reser in i landet, och vid frågor om tidigare brottslighet gäller där inte någon preskriptionstid. Du måste alltså fylla i att du begått brott tidigare om de frågar dig om det. Om detta kommer göra att du nekas inresa eller ej kan bara amerikanska myndigheter avgöra. Dock är det större chans att de accepterar dig in i landet ju längre tid som passerat sedan den senaste brottsligheten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (281)
2020-08-11 När polisen får göra husrannsakan
2020-08-07 Bli polis om jag har haft ADD?
2020-07-31 Polisen misshandlade mig i samband med gripande
2020-07-29 Kan man bli straffad om man inte uppger sitt personnummer för polisen?

Alla besvarade frågor (82781)