FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott30/07/2020

Kan polisen omhänderta ett utländskt körkort efter rattfylleri?

Hej, polisen tog mitt tysk körkort efter blås med 0,42 promille. Vad händer nu. I Tyskland får jag köra med upp till 0,5 promille. Jag är bosatt i Sverige men har fortfarande tysk medborgarskap och körkort.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB), trafikbrottslagen (TBL) och körkortslagen (KörkL)

Brott som begås i Sverige döms efter svensk lag

Den svenska straffrätten gäller för gärningar förövade i Sverige. Det innebär att brott som begås i Sverige döms efter svensk lag och vid svensk domstol (2 kap. 1 § BrB). I Sverige gäller därmed den svenska promillegränsen (0,2) och inte den tyska (0,5) (4 § första stycket TBL).

Transportstyrelsen beslutar om ditt körkort ska återkallas efter ditt brott i trafiken

Om du kör ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit alkohol så att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille döms du för rattfylleri (4 § första stycket TBL). Polisen ska omhänderta ditt körkort om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas på grund av till exempel rattfylleri (5 kap. 7 § KörkL). Det spelar ingen roll om du har ett svenskt eller ett utländskt körkort. Polisen skickar sedan, inom 48 timmar, ditt körkort och beslutet om omhändertagande till Transportstyrelsen. Det är Transportstyrelsen som beslutar om ditt körkort ska återkallas eller inte. Ett körkort ska återkallas om du gör dig skyldig till rattfylleri (5 kap. 3 § p 1 b KörkL). Transportstyrelsen bestämmer sedan en spärrtid på ditt körkort om de väljer att återkalla det. Spärrtiden bestäms utifrån vilket typ av brott du begått, ditt behov av körkortet och tidigare uppträdanden i trafiken.

Spärrtidens längd på körkortet påverkar om du måste lämna in ansökan om nytt körkort eller behöver ta ett nytt förarprov

När du dömts för rattfylleri måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att få tillbaka körkortet. Ifall spärrtiden är under 12 månader behöver du inte göra ett nytt förarprov, utan endast lämna in ansökan om att få ett nytt körkort utfärdat. Ifall spärrtiden är längre än 12 månader måste du göra ett nytt förarprov, med kunskapsprov och körprov, för att få ett körkort igen. Vad du kan göra nu beror alltså på spärrtidens längd.

Vänligen,

Chantal KryouRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo