FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis31/07/2022

Kan Polisen neka min anmälan?

Hej! Jag var på polisstationen för att polisanmäla brott, men personen som tog emot mig vid disken tyckte att de saker jag ville anmäla inte var allvarligt nog för att leda någon vart så hon tänkte inte föra det vidare för utredning. Därför blev det inget och i efterhand är jag arg, får de som sitter vid disken göra egna bedömningar och agera utifrån deras åsikter här? Det är ju inte de som kommer hantera ärendet. Huruvida dessa är poliser också eller inte vet jag inte, men ändå.

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att undrar vilka möjligheter polisen har att undandra sig från att upprätta en anmälan, skriftliga såväl som muntliga innan de vidarebefordrats till en handläggare. Oavsett om den person som du hade kontakt med på polisstationen var utbildad polis eller inte är samma regler tillämpliga då han/hon företräder Polisen och dess verksamhet.

Av polislagen följer att en av Polisens kärnuppgifter är att utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal (PolisL 2 § p. 3). Som ett naturligt led i denna uppgift krävs att Polisen tar emot och upprättar anmälningar. Av flertalet avgjorda ärenden senaste årtionden har det fastslagits att Polisen i princip är skyldig att ta emot varje anmälan om brott utan uppskov (det vill säga anmälan ska upprättas omedelbart) och anmälan kan göras såväl muntligen som skriftligen hos vilken polismyndighet som helst (JO 1988/89 s. 73). Endast vissa undantag har godtagits som exempelvis att anmälaren uppträder obehärskat eller våldsamt, att det inte går att uppfatta vad anmälaren avser eller att polisen har en brådskande arbetsuppgift som måste bli avklarad före anmälan kan upprättas. Märk dock väl att det inte finns en uttalad absolut skyldighet för Polisen att upprätta anmälningar, men att det endast är i väldigt få undantagsfall som Polisen inte behöver göra detta. Att anmälan inte avser ett brott eller inte går att utreda är inte grund nog för att anmälan ska avvisas utan anmälan ska då först upprättas för att sedan avskrivas.

Utan att veta närmare omständigheter kring din anmälan eller ditt uppträdande vid den ifrågavarande situationen så har polisen ingen rätt att avvisa dig om inget av undantagen är tillämpliga. Kortfattat kan en säga att om du inte uppträdde våldsamt och uttryckte dig förståeligt skulle Polisen tagit emot din anmälan. Polisens handlingssätt bör i ett normalfall vara att upprätta din anmälan och begära kompletterande information vid tiden för handläggning om det anser att underlaget är bristfälligt. 

Hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Joel EngströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”