Kan polisen kräva att jag identifierar mig om jag blir LOB:ad?

2021-03-06 i Polis
FRÅGA
Om jag blir omhändertagen av polisen enligt LOB måste jag identifiera mig på något sätt eller kan jag vägra för att slippa problem med körkort och liknande? Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglering

Polisen har inte någon generell befogenhet att tvinga enskilda att identifiera sig. Faktum är att det bara är i tre typer av situationer som polisen kan omhänderta en enskild för att personen vägrar att identifiera sig eller ljuger om sin identitet. Dessa är då:

1. Polisen har särskild anledning att anta att den enskilde är efterspanad eller efterlyst (14 § polislagen).

2. Den enskilde misstänks ha begått ett brott (24 kap. 2 § rättegångsbalken).

3. Polisen har grundad anledning att anta att personen är en utlänning som vistas här olagligt eller det annars finns anledning till kontroll (9 kap. 9 § utlänningslagen).

Bedömning

Av din fråga framgår att du har blivit omhändertagen med stöd i LOB. Huvudregeln är att polisen inte får kräva identifikation av dig, eftersom det inte framgår att du har befunnit dig i någon av de tre situationerna som räknas upp ovan. Om du misstänks för brott (som exempelvis rattfylleri, 4 § lag om straff för vissa trafikbrott, eller förargelseväckande beteende, 16 kap. 16 § brottsbalken) är polisens befogenheter däremot mer långtgående. I en sådan (men inte endast i en sådan) situation har polisen rätt att kroppsvisitera dig enligt 19 § polislagen i den utsträckning det är nödvändigt. Polisen kan då exempelvis hitta den omhändertagnes legitimation och därmed identifiera personen. Det kan också vara "nödvändigt" då den omhändertagne ska transporteras hem eller liknande.

Sammanfattningsvis är det inte nödvändigtvis så att polisen kan tvinga dig att lämna identifikation när du omhändertas enligt LOB, men ibland är det nödvändigt för att utreda brott och/eller transportera den enskilde från fyllecellen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fredrik Anstrin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?