Kan personer under 18 år köpa lättdrycker med alkoholhalt 2,25%?

2020-12-22 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Gäller detta fortfarande 2020? Att lättdrycker med alkoholhalt 2,25% kan köpas av personer under 18 år
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Alkohollag (2010:1622), nedan kallad AL, och till Diskrimineringslag (2008:567), nedan kallad DL.

Får personer under 18 år köpa lättdrycker?

Av 3 kapitlet 7 § AL framgår det att alkoholdryck inte får säljas eller lämnas ut till den som är under 20 år, med undantag för folköl där gränsen istället är 18 år. Det som i lagen benämns som "alkoholdryck" är dock en dryck som har en alkoholhalt som överstiger 2,25% (1 kapitlet 5 § första stycket AL). Dryck som understiger 2,25% benämns "lättdryck" och undantas från lagen (1 kapitlet 5 § andra stycket AL). Förbudet i 3 kapitlet 7 § AL gäller bara alkoholdrycker och alltså inte lättdrycker, vilket innebär att det inte finns någon åldersgräns för köp av lättdryck. Därmed är det möjligt för personer under 18 år att köpa detta.

Möjlighet för butik att sätta egna åldersgränser

Som ovan nämnt så finns det enligt lagen inget hinder för personer under 18 år att köpa lättdryck. Det är dock möjligt för butiker att sätta upp egna åldersgränser så länge dessa inte strider mot diskrimineringslagen.

Ålder är en diskrimineringsgrund (1 kapitlet 1 § DL). Det innebär att ingen får diskrimineras på grund av ålder. Av 2 kapitlet 12 § första punkten DL framgår det att butiker omfattas av diskrimineringsförbudet. Det finns dock ett undantag i 2 kapitlet 12b § fjärde punkten DL som säger att en butik får särbehandla personer på grund av ålder om särbehandlingen har ett berättigat syfte. Detta innebär att en butik kan sätta åldersgräns även på lättdrycker om de har ett tillräckligt bra syfte med åldersgränsen. Ett sådant syfte skulle t.ex. kunna vara att det finns ett allmänt intresse av att unga personer inte ska dricka alkohol och att man vill undvika att lättdrycker blir en inkörsport till starkare alkoholdrycker.

Sammanfattning

Svaret på din fråga är ja, lättdrycker med en alkoholhalt på 2,25 % eller mindre kan köpas av personer under 18 år enligt nuvarande lag. Butiker som säljer lättdrycker har dock möjlighet att sätta upp egna åldersgränser som ska gälla i just den butiken, varför det inte alltid är möjligt för personer under 18 år att köpa lättdrycker.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91293)