Kan personal sätta upp bilder i personalrummet på någon som snattar?

FRÅGA
Får en helt vanlig livsmedelsbutik lov att samla bilder på "kunder" som snattar. Därefter lägga upp dessa bilder inne på personalrum?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Genom att personalen lägger upp dessa bilder i personalrummet skulle det kunna vara ansett som förtal i enlighet med 5 kap. 1 § Brottsbalken (BrB).

Förtal

Med förtal avses att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning. Uppgifterna ska vara ägnade att utsätta personen i fråga för andras missaktning och vara av nedsättande beskaffenhet. En grundförutsättning för förtal är att uppgiften lämnats till någon annan än den utpekade.

I detta fall

Personalen utpekar personerna som brottsliga och klandervärda genom att sätta upp dessa bilder i personalrummet. Det behöver dock inte vara förtal på grund av detta, exempelvis om det är ett lindrigt brott kanske det inte objektivt räcker för att det ska vara att missakta någon. För att vara förtal behöver minst 3 personer vara inblandade, exempelvis ska en uppgift ha lämnats om en person till en tredje person. I detta fall ger personalen missaktning till personerna på bilderna genom att de utpekar dem som tjuvar. Det finns dock undantag från när det kan anses vara okej, exempelvis om personalen var skyldiga att uttala sig om detta samt om det med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna dessa uppgifter. Om personalen kan visa att uppgifterna var sanna eller hade skälig grund för att sätta upp dessa bilder kan de inte dömas för förtal. I detta fall kan det inte anses vara försvarligt att sätta upp dessa bilder om de inte har anmält brotten till polisen och personerna har blivit dömda för brottet. Det blir svårt att försvara detta utan en anmälan. För att detta skulle vara okej av personalen bör de därför ha anmält brotten och personerna bör ha blivit dömda för brotten. I annat fall bör det kunna antas att personalen kan dömas för förtal genom att lägga upp dessa bilder.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91414)