Kan person som säljer sexuella tjänster ställas till ansvar för medverkan till brott?

2020-12-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, eftersom det är olagligt att köpa sex så undrar jag om det är uppvigling om en prostituerad lägger ut en kontaktannons på nätet där hon skriver att hon söker män som kan köpa sex av henne. Eller om en prostituerad går fram till en man på gatan och frågar om han vill köpa sex av henne. Räknas dessa fall som uppvigling eller annat brott? För i de fallen uppmanar hon ju faktiskt personer att begå ett brott, dvs hon uppmanar män att köpa sex av henne och sexköp är ju ett brott.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet uppvigling regleras i 15 kap. 6 § brottsbalken och för att brott ska vara begånget krävs en uppmaning till allmänheten att begå brott, och att det inte endast är en ringa fara för att ett brott kommer att orsakas av uppmaningen. Brottsbeskrivningen i lagen innehåller ett offentlighetsrekvisit som innebär att försöket till förledande av brottslig gärning ska ske genom "meddelande till allmänheten". För att rekvisitet skall vara uppfyllt krävs inte att vem som helst har fått del av meddelandet utan bara att det inte är riktat till en krets av personer som är både liten och sluten, det måste alltså vara tal om en större grupp människor. Att en prostituerad aktivt letar upp personer genom kontaktannonser eller i fysisk form i syfte att de ska köpa en sexuell tjänst utgör inte uppvigling.

När du använder begreppet uppvigling så tolkar jag det snarare som att du menar anstiftan eller medverkan till ett brott.

Medverkansreglerna i 23 kap. brottsbalken tillämpas inte för så kallad nödvändig medverkan, dvs. sådan medverkan utan vilket brottet inte kan förövas.

Det är brott som för att kunna anses vara fullbordade kräver en viss medverkan vilket i sin tur straffbudet avser att skydda, i det här fallet den prostituerade. Konstruktionen förutsätter att ett brottsoffer måste medverka för brottets tillkomst. Eftersom straffbudet avser att skydda det medverkande brottsoffret är denna typ av medverkan inte straffbelagt i enlighet med medverkansreglerna.

Eftersom personen som erbjuder sexuella tjänster måste agera på ett visst sätt för att brottet ens ska kunna fullbordas så blir denne person inte ansvarig för anstiftan/medverkan i straffrättslig mening. Personen kan alltså inte dömas för medverkan till brott som riktas mot en själv.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91293)