Kan ord som jävla svenne, svennebanan, vitt slödder eller svennehora utgöra en ärendekränkning?

FRÅGA
Hej! Är ord som: jävla svenne, svennebanan, vitt slödder eller svennehora brottsligt att använda? Mvh.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det kan vara brottsligt att förolämpa en annan människa. Regler som rör ärekränkning finns i brottsbalken.

Förolämpning

Den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan kan göra sig skyldig till brottet förolämpning, detta regleras I 5kap 3§ brottsbalken. Straffansvar för gärningen förutsätter att det rör sig om muntliga eller skriftliga yttranden som är avsedda att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Detta innebär i korthet att det kan röra sig om skällsord, öknamn och liknande.

Vid bedömningen av huruvida yttrandet är att anse som en kränkning av den andres självkänsla eller värdighet är det viktiga inte bara om den andre har känt sig kränkt utan även att yttrandet skett på ett sådant sett som generellt kan uppfattas som kränkande utifrån sociala normer. I förarbetena till lagen om ärendekränkning poängteras det att yttrandet måste träffa den andre personen på ett personligt plan.

Straffansvar förutsätter också att gärningen har riktats direkt till den berörda personen och att denne uppfattat gärningen. Det rör sig inte om förolämpning om man säger något om någon annan till en tredje person. I de fallet skulle det dock kunna röra sig om förtal i enlighet med 5kap 1§ brottsbalken.

Sammanfattning

Det är svårt att ge något exakt svar på huruvida det ovannämnda uttalandet hade bedömts utgöra förolämpning eller inte. Hänsyn måste tas till omständigheterna i det enskilda fallet. Man måste göra en bedömning utifall detta är ett opåkallat angrepp, om parterna tidigare känner varandra och, i så fall, hur de normalt brukar prata med varandra. Därmed skulle det således mycket väl kunna utgöra en förolämpning att kalla en person för " jävla svenne, svennebanan, vitt slödder eller svennehora".

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91389)