Kan oönskade sexbilder vara ett ofredande eller sexuellt ofredande?

FRÅGA
Jag gjorde en hemsk sak. Min kille var otrogen mot mig och lämnade mig för denna kvinna. I och med att jag drack kopiösa mängder alkohol så skickade jag via email till henne två bilder på honom när han utför oralsex på mig. Hon säger nu att hon ska koppla in sina advokater. Vilket jag förstår. Vad kan hända?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du beskriver kan komma att rubriceras som ofredande eller sexuellt ofredande, vilket aktualiserar regler som finns i brottsbalken (1962:700) (BrB). Jag kommer först beskriva vad de olika brotten innebär för att sedan försöka besvara din fråga.

Kan oönskade bilder med sexuellt innehåll utgöra ett ofredande?

Den som fysiskt antastar någon eller utsätter någon annan för störande kontakter eller agerar på ett annat hänsynslöst sätt, kan dömas för ofredande. Handlandet ska vara ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt (4 kap. 7 § BrB).

Utifrån bestämmelsen om ofredande krävs det antingen att ofredandet sker genom fysisk kontakt, upprepade kontakter eller annat hänsynslöst beteende för att det ska kunna rubriceras som ett ofredande. Att skicka nakenbilder kan betraktas som ett hänsynslöst agerande och kan därför rubriceras som ett ofredande. Det krävs dock att syftet var att kränka personens frid. Det förutsätts ej att personen som tar emot till exempel en nakenbild faktiskt upplever en fridskränkning. Det krävs dock att agerandet syftar till en kännbar fridskränkning, vilket innebär att varje obehagligt agerande inte är att betrakta som ett ofredande. Slutligen är det upp till domstol att ta ställning till om ett agerande är att betrakta som ett ofredande med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Ofredande är ett så kallat angivelsebrott, vilket innebär att målsägande måste ange brottet till polis eller åklagare för att en gärningsperson ska kunna åtalas för brottet (4 kap. 11 § BrB). Ett undantag till detta är om ofredandet sker på allmän plats eller att det är påkallat från allmän synpunkt.

Den som döms för ofredande kan få böter eller fängelse i högst ett år, men vanligaste påföljden är dagsböter (4 kap. 7 § BrB).

Kan oönskade bilder med sexuellt innehåll rubriceras som sexuellt ofredande?

Den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person i syfte att kränka personens sexuella integritet, kan göra sig skyldig till sexuellt ofredande och dömas till böter eller fängelse i högst 2 år (6 kap. 10 § BrB).

En person som till exempel får ta del av en oönskad nakenbild behöver inte ha upplevt ett verkligt obehag, utan det räcker med att handlingen typiskt sätt väcker obehag. Till skillnad från brottsrubriceringen ofredande som skyddar en person från fridskränkningar, så skyddar bestämmelsen om sexuellt ofredande den sexuella integriteten. Den ofredande handlingen i sexuellt ofredande kräver en tydlig sexuell inriktning eller prägel. Den ska dessutom vara ägnad att kränka en persons sexuella integritet.

Slutsats

Hur händelsen kan komma att rubriceras beror delvis på om det anses vara en kännbar fridskränkning eller en kränkning av den sexuella integriteten. Vilket tyvärr är svårt för mig att avgöra, även om sexuellt ofredande ligger nära till hands utifrån omständigheterna i frågan.

Ofredande är ett så kallat angivelsebrott som kräver att en person anmäler för att en åklagare ska få väcka åtal, tillskillnad från sexuellt ofredande där en åklagare har åtalsplikt. I praktiken krävs det dock att en polisanmälan upprättas för att de rättsvårdande myndigheterna ska få kännedom om det som har hänt.

Du nämner att du var berusad vid tillfället vilket rent juridiskt inte påverkar frågan om det har begåtts ett brott eller inte. Vidare tolkar jag att personen du skickade bilderna till har kontaktat sina advokater i ett rådgivande syfte. Eventuell anmälan ska göras till polis. Om personen väljer att gå till polisen kan du få en kallelse till förhör som misstänkt. Om utredningen inte läggs ner är det sedan upp till en åklagare att besluta om att väcka åtal eller inte. Om du blir åtalad är det slutligen domstolen som avgör om du döms. I både ofredande och sexuellt ofredande finns böter som straff.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1177)
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?
2021-05-30 Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?
2021-05-28 Utsatt för cyberstalking

Alla besvarade frågor (93199)