Kan omyndiga binda sig till avtal

Hej,

min dotter är 17 år och har skrivit på ett solidaritetsavtal för en studentskiva tillsammans med hennes klass. Vi hade innan detta diskuterat och tillsammans kommit överens om att hon inte skulle gå på studentskivan då detta bland annat var för dyrt. Av misstag skrev hon på avtalet då hon hade inte visste att det hon skrev under var ett avtal till studentskivan, (det var otydligt framfört och pappret där man skulle skriva under med namn skickades runt under en idrottslektion), då alla andra skrev under trodde hon att detta var något alla i klassen skulle skriva på. Har läst i föräldrabalk 9:1 att omyndiga inte kan åta sig förbindelser, såsom att ingå ett solidaritetsavtal utan förmyndarens samtycke. Då den omyndigas förmyndare inte givit samtycke borde väl hennes underskrift i solidaritetsavtalet vara ogiltigt? Hon har försökt dra sig ur och förklara att hon inte ens visste att det var solidaritetsavtalet hon skrev på, men de säger att då hon skrivit på kan hon ej dra sig ur. Hur skall jag hantera detta? Vem ska jag vända mig till?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättshandlingsförmåga

Med begreppet rättslig handlingsförmåga avses att man själv har rätt att ombesörja sina rättsliga angelägenheter. Man har alltså rätt att agera med bindande verkan.

Omyndigas rättshandlingsförmåga
En underårigs förmåga att rättshandla regleras i föräldrabalken (FB). En person som är under 18 år har en begränsad rättshandlingförmåga. Som huvudregel kan en omyndig inte själv bestämma över egendom, förbinda sig och skuldsätta sig (9 kap. 1 § FB). En underårigs rättshandlingar är beroende av ett samtycke från förmyndaren, godkännandet kan även ges i efterhand efter att handlingen har vidtagits.

Undantag
Det finns vissa omständigheter som gör det möjligt för en underårig att rättshandla. I din fråga framgår inte tillräcklig information för att jag ska kunna avgöra om undantagen är tillämpliga eller inte. Men värt att notera är att den som fyllt 16 år och arbetat får själv bestämma över vad den tjänat (9 kap. 3 § 1 st FB). Detta innebär dock inte att hen får skuldsätta sig.

Bundenhet
Om rättshandlingen inte godkänns av förmyndaren är den omyndige inte bunden av avtalet (9 kap. 6 § 1st FB). Din dotter kan därför frånträda avtalet eftersom att du inte samtycker till det. Avtalsprestationerna ska då gå åter, vad avtalsparterna har mottagit ska återgå (9 kap. 3 § 1 st FB). Om din dotter redan har betalat är motparten skyldig att återbetala.

Deras påstående att din dotter inte kan dra sig ur stämmer alltså inte. Det avgörande är om du väljer att godkänna det eller inte, hon är inte behörig som underårig att själv förbinda sig. Av det som framgår av din fråga tycks det inte vara ett godkännande och avtalet är därför inte heller bindande och ni har ingen skyldighet att uppfylla avtalsförpliktelserna. Jag råder dig att vända dig till motparten i avtalet och uttryckligen inte godkänna avtalet eftersom att du är den avgörande parten om avtalet är gällande eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ikram AsryRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”