Kan olaga intrång/hemfridsbrott begås om tillträdet sker med nyckel?

FRÅGA
Räknas det som olaga intrång om personen har kvar en nyckel som denne fick tidigare men vägrar att lämna tillbaka den och ger sig in i lägenheten utan att den andre personen som bor där vill det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Mot bakgrund av informationen i din fråga så är min bedömning att personen, som har besittning till en nyckel han/hon har uppmanats lämna tillbaka, begår ett olagligt intrång i enlighet med 4 kap. 6 § 1 st. brottsbalken (BrB). Eftersom intrånget sker i en bostad som jag förstår det och inte i kontor, fabrik eller liknande arbetsställe, så kommer dock brottet att rubriceras som hemfridsbrott istället för olaga intrång. Båda dessa brott regleras dock i 4 kap. 6 § BrB. Detta var det snabba och enkla svaret, så nedan ska jag beskriva lite noggrannare varför jag anser att personen begår hemfridsbrott:

Personen ifråga har varken tillåtelse av ägaren till bostaden att ha kvar nyckeln eller att gå in i hans eller hennes bostad. Det är således uppenbart att tillträdet till lägenheten sker ”olovligen”. Det rekvisit som skulle kunna vålla lite osäkerhet angående om ett brott har begåtts är emellertid ”intränger”, då det ligger nära till hands att tolka termen som att någon form av våld eller tvång måste användas för att komma in i bostaden. I lagkommentarerna till 4 kap. 6 § BrB anges emellertid att det är tillräckligt att någon ”olovligen smyger in eller gömmer sig undan i en annan persons bostad” för att straffansvar ska uppkomma. Således har ett brott begåtts i den situation du beskriver i frågan.

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du fler frågor eller funderingar, eller har mitt svar väckt några nya, är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1018)
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot
2020-09-14 När aktualiseras hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (84124)