Kan ojämlika regler i bostadsköer utgöra diskriminering?

2019-12-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Jag har i sökandet efter en hyresbostad funnit att allmännyttan i vissa fall har olika regler för de som redan är folkbokförda i kommunen och de som bor i andra kommuner. Den som redan bor i kommunen får t.ex. 1,5 köpoäng per dag medan den som bor utanför kommunen bara får 1 köpoäng per dag. I vissa fall förmedlas inte ens några bostäder alls om man är utomstående. Varför är det så? Utgör inte det diskriminering åtminstone indirekt eftersom kommunen särbehandlar utomstående? Det blir ju lite av ett moment 22 att få en bostad i en kommun när kravet är att man redan bor i kommunen, och jag får inte ihop hur detta är lagligt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varför får man olika många poäng?

Jag kan tyvärr inte svara säkert på varför poängsystemen ser ut som de gör, då det inte är en juridisk fråga. Gissningsvis är det för att den relevanta kommunen har större ansvar för sina egna invånare än invånare i andra kommuner. Din hemkommun ska således se till att du har någonstans att bo i första hand.

Om du kontaktar Allmännyttan direkt kan de förmodligen hjälpa dig angående just poängsystemet!

Utgör inte detta diskriminering?

Frågor om diskriminering behandlas i diskrimineringslagen (DiskL).

Det kan verka som diskriminering att särbehandla människor från utomstående kommuner negativt. Dock är den juridiska definitionen av diskriminering inte så bred som man kan tro. Endast vissa typer av grupper i samhället "kan" diskrimineras enligt lagen. Detta gäller både direkt och indirekt diskriminering.

Diskrimineringsgrunderna är:
-Kön
-Könsöverskridande identitet eller uttryck
-Etnisk tillhörighet
-Religion eller annan trosuppfattning
-Funktionsnedsättning
-Sexuell läggning
-Ålder (1 kap 1 och 5 §§ DiskL)

Att exempelvis säga att någon från ett visst land eller med viss sexuell läggning får lägre köpoäng hade varit olagligt. Att bo i en särskild kommun i Sverige faller inte in under någon av dessa grunder, och de kommer därför undan med regeln. Trots att systemet kan framstå som orättvist är det alltså inte olagligt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1304)
2021-06-24 Räknas skadestånd som inkomst vid bedömning av rätten till socialbidrag?
2021-06-21 Hur tar man del av uppgifter ur belastningsregistret?
2021-06-17 Får man övervaka en parkeringsplats med kamera utan att upplysa om det?
2021-06-16 Var kan jag lära mig mer om juridik?

Alla besvarade frågor (93333)