Kan nedsättning av hyran göras om ventilationen i lägenheten inte fungerar?

2021-02-03 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Vi har varit utan ventilation i snart 5 dygn nu. Hyresvärden säger att det beror på en trasig fläkt. Alla kläder i klädkammaren luktar utav grannarnas matos och vi har fått köpa färdigmat då vi inte kan nyttja köket utan fläkt. Jag undrar hur länge man får lämna ett hus utan ventilation och vad jag, som hyresgäst, har rätt till - typ nedstättning av hyra eller liknande? Vore så tacksam för svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om hyra av bostad finns i 12 kap. Jordabalken (JB).

Kan nedsättning av hyran göras om ventilationen i lägenheten inte fungerar?

Under hyrestiden ska hyresvärden hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, om inte annat har avtalats (12 kap. 15 § första stycket JB).

Om lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan, eller om hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet får hyresgästen avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att avhjälpa felet efter tillsägelse (12 kap. 16 § första stycket JB och 12 kap. 11 § första stycket första punkten JB).

Om bristen inte kan avhjälpas utan dröjsmål, eller om hyresvärden underlåter att avhjälpa bristen, får hyresgästen säga upp hyresavtalet (12 kap. 11 § första stycket andra punkten JB). Uppsägning får endast ske om bristen är av väsentlig betydelse för hyresgästen.

För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran (12 kap. 11 § första stycket tredje punkten JB). Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran om hyra betalts utan protest, och utan att ha påtalat bristen.

Sammanfattning

Hyresvärden har en skyldighet att hålla lägenheten i beboeligt skick. Att ventilationen inte fungerar utgör en sådan brist som kan resultera i nedsättning av hyran. Hyresgästens rätt till nedsättning av hyran gäller oberoende av om det är hyresvärden som orsakat bristen. Hur mycket hyran sätts ner med bedöms i det enskilda fallet, utifrån hur allvarlig skadan är. För att nedsättning av hyran ska bli aktuellt krävs att du som hyresgäst påtalat felet för hyresvärden, och nedsättningen räknas då från den tidpunkten. Om du betalar hyran utan protest, trots bristen, kan du gå miste om nedsättning av hyran.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2079)
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar

Alla besvarade frågor (96470)