Kan nedsättning av hyran göras om ventilationen i lägenheten inte fungerar?

Hej! Vi har varit utan ventilation i snart 5 dygn nu. Hyresvärden säger att det beror på en trasig fläkt. Alla kläder i klädkammaren luktar utav grannarnas matos och vi har fått köpa färdigmat då vi inte kan nyttja köket utan fläkt.

Jag undrar hur länge man får lämna ett hus utan ventilation och vad jag, som hyresgäst, har rätt till - typ nedstättning av hyra eller liknande? Vore så tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om hyra av bostad finns i 12 kap. Jordabalken (JB).

Kan nedsättning av hyran göras om ventilationen i lägenheten inte fungerar?

Under hyrestiden ska hyresvärden hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, om inte annat har avtalats (12 kap. 15 § första stycket JB).

Om lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan, eller om hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet får hyresgästen avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att avhjälpa felet efter tillsägelse (12 kap. 16 § första stycket JB och 12 kap. 11 § första stycket första punkten JB).

Om bristen inte kan avhjälpas utan dröjsmål, eller om hyresvärden underlåter att avhjälpa bristen, får hyresgästen säga upp hyresavtalet (12 kap. 11 § första stycket andra punkten JB). Uppsägning får endast ske om bristen är av väsentlig betydelse för hyresgästen.

För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran (12 kap. 11 § första stycket tredje punkten JB). Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran om hyra betalts utan protest, och utan att ha påtalat bristen.

Sammanfattning

Hyresvärden har en skyldighet att hålla lägenheten i beboeligt skick. Att ventilationen inte fungerar utgör en sådan brist som kan resultera i nedsättning av hyran. Hyresgästens rätt till nedsättning av hyran gäller oberoende av om det är hyresvärden som orsakat bristen. Hur mycket hyran sätts ner med bedöms i det enskilda fallet, utifrån hur allvarlig skadan är. För att nedsättning av hyran ska bli aktuellt krävs att du som hyresgäst påtalat felet för hyresvärden, och nedsättningen räknas då från den tidpunkten. Om du betalar hyran utan protest, trots bristen, kan du gå miste om nedsättning av hyran.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000