Kan någon registrera ett domännamn i vårt efternamn mot vår vilja?

2020-10-18 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej.Jag fick till min förfäran ett mail från ett företag i Shanghai, adress finns och även namnet på företaget som vill använda mitt/vårt efternamn.Skrivaren verkar syssla med webbadresser, dom meddelar att ett namngivet företag vill registrera 4 st adresser med vårt efternamn i adressen, (borttaget).cn , -:- . com.cn, -:- .net.cn, -:- .org.cn.Vårt namn är taget, någon gång på -60talet. Grundtanken är en ort som heter (borttaget) som finns i grannskapet.Det är alltså bara vår familj som har detta efternamn och så vill vi ha det.Kan verkligen ett företag bara klampa in och ta ett efternamn på detta sätt?Jag har protesterat mot tankarna företaget har. Kan inte vara okey att bara ta!!!????Hur går man vidare??Har ni något "bra" svar på detta.??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om efternamn finns i namnlagen. Namnlagen är däremot inte aktuell när det gäller domännamn. Jag kommer dock att kortfattat ändå nämna vad som gäller enligt namnlagen. En person får byta till ett efternamn som lagligen bärs av minst 2000 personer (16 § namnlagen). Ingen får heller obehörigen, till nackdel för den som har skydd för sitt efternamn, använda ett namn som kan förväxlas med efternamnet, i näringsverksamhet använda en beteckning för en stiftelse, en ideell förening eller en liknande sammanslutning som kan förväxlas med efternamnet, eller i näringsverksamhet använda ett näringskännetecken, varukännetecken eller annat kännetecken som kan förväxlas med efternamnet (23 § namnlagen). Namnlagen gäller vid ändring av efternamn i Sverige, innebärande att det inte finns något hinder för att någon i utlandet byta till ett efternamn som är detsamma som ert eller påminner om ert.

Namnlagen är däremot inte aktuell när det gäller domännamn. Det företag som har för avsikt att registrera fyra domännamn med "ert" efternamn omfattas inte av svenska regler. Det är inte heller ett namnärende. Det finns helt enkelt inget hinder för någon att registrera ett domännamn med någon annans efternamn. Ensamrätten till ert efternamn innebär således ingen ensamrätt till domännamnet.

Det brev du erhållit är däremot inte ovanligt. Det rör sig troligen inte om att man valt att kontrollera med er om ni motsätter er registreringen. Företaget som kontaktar gör så antagligen för att det vill att ni ska registrera domänerna genom det, till ett högre pris än vad det hade varit om ni gjort det själva. Ni kan givetvis köpa dessa om ni vill, det kan dock bli dyrare än om ni registrerar dem själva. Vid en kontroll verkar det som att de domännamn du refererar till i din fråga fortfarande är lediga. Däremot finns det över 250 olika toppdomäner utifrån länder, över 1.000 stycken som inte är knutna till länder; det blir helt enkelt väldigt dyrt om ni ska registrera upp alla toppdomäner med ert eget efternamn.

Sammanfattningsvis innebär ensamrätten till efternamnet att ni har ett skydd för det enligt namnlagen. Någon annan kan inte byta till ert efternamn hur som helst. Däremot innebär inte skyddet för efternamn ett skydd för domännamn. Det finns inget hinder mot att registrera ett domännamn med ert efternamn. Brevet ni fått är antagligen skrivet för att man vill att ni ska köpa domännamnen, ett led i marknadsföring, inte att skydda er mot att någon annan registrerar dem.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91198)