FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll24/08/2018

Kan någon få underhållsbidrag och CSN samtidigt?

En dotter på 19 år börjar studera på högskolan på annan ort ht 2018. Flickan tog studenten vt 2018 i hemkommunen. Fortfarande betalar fadern underhållsbidrag via banköverföring till F-kassan. Dottern är beviljad studiestöd från CSN fr.o.m ht 2018. Är detta verkligen rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhållsbidrag finns i 7 kap. föräldrabalken (FB).

Är det rätt att fadern fortsätter att betala underhåll?

Vanligtvis upphör underhållskyldigheten när barnet fyller 18 år. I vissa fall kan den sträcka sig till dess att barnet fyller 21, men det förutsätter att hen fortfarande går på gymnasiet eller liknande utbildning (7 kap. 1 § andra stycket FB). Att ha börjat på högskolan räknas inte till den typen av utbildning som bör ge fortsatt underhållsbidrag. Fadern till barnet har alltså ingen skyldighet att fortsätta betala ut bidraget.

Är det rätt att dottern får studiestöd från CSN?

Studiestöd beviljas normalt så länge den studerande bland annat har godkända resultat och så länge hen inte får vissa andra typer av ersättningar. Underhållsbidrag är inte en av dessa ersättningar. Exakt vad som krävs för att studiestöd ska beviljas kan du läsa om på CSN:s hemsida. Ur din fråga framgår inget som gör att din dotter inte bör ha rätt till studiestöd.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”