Kan någon annan än styrelsen teckna bolagets firma?

Jag äger ett företag till 100 % men jag sitter inte i styrelsen och är inte firmatecknare. Kan styrelsen ge mig en fullmakt så att jag kan agera som om jag vore firmatecknare? Eller måste jag registreras som firmatecknare hos Bolagsverket för att det ska vara giltigt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag utgå från att bolaget är ett aktiebolag och aktiebolagslagen (ABL) är därför tillämplig lag.


Firmatecknare

Enligt lagen får bolagets styrelse eller en verkställande direktör företräda bolaget och teckna dess firma (8 kap. 35 och 36 § ABL). Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, VD:n eller någon annan (t.ex. aktieägare) att företräda bolaget och teckna dess firma (s.k. särskild firmatecknare) om det inte finns begränsningar i bolagsordningen (8 kap. 37 § ABL). En särskild firmatecknare har lika stor behörighet som styrelse men ingen befogenhet. Styrelsen bestämmer, i det enskilda fallet, hur stor befogenhet den särskilda firmatecknaren ska ha. Alltså, en särskild firmatecknare får företräda bolaget precis som styrelsen, men styrelsen bestämmer vilka beslut som en särskild firmatecknare får fatta.

Bolaget ska för registrering i aktiebolagsregistret anmäla av vilka och hur bolagets firma tecknas (8 kap. 43 § ABL). Styrelsen ska alltså anmäla till bolagsverket vilka som är bolagets firmatecknare.

Förutom genom att utse särskild firmatecknare kan styrelsen bemyndiga någon annan genom fullmakt. En fullmakt är ett bemyndigande från en fullmaktsgivare till en fullmäktig att vidta rättshandlingar i fullmaktsgivarens ställe. Fullmakt kan ha olika former och meddelas på olika sätt. Vid utfärdande av fullmakt blir de allmänna reglerna om fullmakt i avtalslagen gällande (10 – 27 § avtalslagen).


Sammanfattning

Styrelsen kan bemyndiga någon annan för att teckna bolagets firma. Detta kan ske genom att styrelsen utse en särskild firmatecknare eller meddela fullmakt. Regler om särskild firmatecknare finns i 8 kap. aktiebolagslagen och den särskilda firmatecknaren ska registreras i aktiebolagsregistret. Vid fullmakt gäller reglerna om fullmakt som finns i avtalslagen.

Du kan läsa mer om firmateckning i Bolagsverkets hemsida här!


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel MarionellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000