Kan någon annan än styrelsen teckna bolagets firma?

2020-10-19 i Övrigt
FRÅGA
Jag äger ett företag till 100 % men jag sitter inte i styrelsen och är inte firmatecknare. Kan styrelsen ge mig en fullmakt så att jag kan agera som om jag vore firmatecknare? Eller måste jag registreras som firmatecknare hos Bolagsverket för att det ska vara giltigt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag utgå från att bolaget är ett aktiebolag och aktiebolagslagen (ABL) är därför tillämplig lag.

Firmatecknare

Enligt lagen får bolagets styrelse eller en verkställande direktör företräda bolaget och teckna dess firma (8 kap. 35 och 36 § ABL). Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, VD:n eller någon annan (t.ex. aktieägare) att företräda bolaget och teckna dess firma (s.k. särskild firmatecknare) om det inte finns begränsningar i bolagsordningen (8 kap. 37 § ABL). En särskild firmatecknare har lika stor behörighet som styrelse men ingen befogenhet. Styrelsen bestämmer, i det enskilda fallet, hur stor befogenhet den särskilda firmatecknaren ska ha. Alltså, en särskild firmatecknare får företräda bolaget precis som styrelsen, men styrelsen bestämmer vilka beslut som en särskild firmatecknare får fatta.

Bolaget ska för registrering i aktiebolagsregistret anmäla av vilka och hur bolagets firma tecknas (8 kap. 43 § ABL). Styrelsen ska alltså anmäla till bolagsverket vilka som är bolagets firmatecknare.

Förutom genom att utse särskild firmatecknare kan styrelsen bemyndiga någon annan genom fullmakt. En fullmakt är ett bemyndigande från en fullmaktsgivare till en fullmäktig att vidta rättshandlingar i fullmaktsgivarens ställe. Fullmakt kan ha olika former och meddelas på olika sätt. Vid utfärdande av fullmakt blir de allmänna reglerna om fullmakt i avtalslagen gällande (10 – 27 § avtalslagen).

Sammanfattning

Styrelsen kan bemyndiga någon annan för att teckna bolagets firma. Detta kan ske genom att styrelsen utse en särskild firmatecknare eller meddela fullmakt. Regler om särskild firmatecknare finns i 8 kap. aktiebolagslagen och den särskilda firmatecknaren ska registreras i aktiebolagsregistret. Vid fullmakt gäller reglerna om fullmakt som finns i avtalslagen.

Du kan läsa mer om firmateckning i Bolagsverkets hemsida här!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97710)