Kan moster och kusiner ärva?

2021-04-24 i Arvsordning
FRÅGA
Jag har och har ej haft barn eller syskon. Föräldrarna är döda. Pappa hade inga syskon. Mamma hade 3 syskon varav 1 lever. 1. Jag antar att mammas levande syster ärver mig, korrekt? 2. Men levande ingift moster/faster eller deras barn dvs mina kusiner, ärver INTE mig korrekt? 3. Om jag dör efter min nu levande moster går mitt arv till allmänna arvsfonden om testament ej finns, korrekt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som du undrar över hur arvet efter dig kommer fördelas då din närmsta släkt i livet är din moster, hennes man och dina kusiner, samt vem arvet tillfaller om din moster skulle avlida innan dig. Reglerna om arvsrätt finns i ärvdabalken, fortsättningsvis kallad ÄB.

Kommer din moster ärva dig?

Om den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Eftersom du inte har några barn går arvet istället vidare till den andra arvsklassen, som består av arvlåtarens föräldrar, och om dessa är avlidna, den avlidnes syskon (2 kap. 2 § stycket ÄB). Du skriver att dina föräldrar är avlidna och att du inte har några syskon. Då går arvet istället vidare till den tredje arvsklassen som i första hand består av mor- och farföräldrar (2 kap. 3 § första stycket). Det framgår inte av din fråga huruvida dina mor- och farföräldrar lever eller inte. Om en far- eller morförälder är avliden delar istället den dödes barn på dennes lott (2 kap. 3 § andra stycket). Om dina mor- och farföräldrar är avlidna stämmer det alltså att det är din moster som ärver din kvarlåtenskap.

Kommer din mosters man eller dina kusiner ärva dig om din moster avlider före dig?

Varken din mosters man eller dina kusiner nämns i någon arvsklass. De släktingar som inte nämns i någon arvsklass ärver inte den avlidne (2 kap. 4 § ÄB). Värt att nämna avseende dina kusiner är att det finns något som kallas istadarätt, vilken innebär att om en arvinge är avliden så träder dennes avkomlingar i den avlidnes ställe vad gäller rätten till arv. För kusiner finns dock en begränsning i istadarätten och de omfattas inte av denna. Om den avlidne endast efterlämnar kusiner eller kusinbarn som släktingar kommer arvet alltså istället tillfalla allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattning

Din beskrivning av hur din kvarlåtenskap kommer fördelas om du inte upprättar ett testamente stämmer alltså. Precis som du skriver gäller att om din moster lever då du går bort kommer hon ärva din kvarlåtenskap (förutsatt att du inte har mor- eller farföräldrar i livet). Om din moster dör innan dig kommer inte hennes man eller dina kusiner ärva dig, utan din kvarlåtenskap kommer istället tillfalla allmänna arvsfonden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1680)
2021-10-26 Har min halvsyster rätt att ärva mig?
2021-10-25 ​Vem ärver min avlidna faster enligt den legala arvsordningen?
2021-10-25 Ven ärver om båda makarna dör och det inte finns bröstarvingar?
2021-10-23 Hur fördelas arv efter avlidet syskon?

Alla besvarade frågor (96584)