Kan mitt uppehållstillstånd återkallas för att jag inte skriver under en varning från min arbetsgivare?

2019-10-26 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej. Jag är en kvinna i Sverige som har permanent uppehållstillstånd som då arbetar som en städerska för Hotel, genom ett separat AB som då skickar städerskor till Hotel som har frågat om städerskor. Jag har blivit anklagad för att ha betett mig dåligt (d.v.s. "skrikit" mot en Supervisor på ett hotel, dock har jag egentligen bara höjt rösten) och får då inte arbeta på ett visst Hotel. De som gav mig anklagad gav mig en erinran lapp med anklagelsen och bad mig att signera på den. Jag vägrade eftersom jag ser allt det här som ett fel. Då hotade de mig att mitt permanenta uppehållstillstånd kan hävas om jag vägrar signera att jag har mottagit erinran. Stämmer det här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett permanent uppehållstillstånd kan i vissa fall återkallas. När så kan ske framkommer av utlänningslagen (UtlL).

Ett uppehållstillstånd får återkallas för en utlänning som medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet förtigit om omständigheter som varit av betydelse för att få tillståndet. Om utlänningen vistats i Sverige i mer än fyra år med uppehållstillstånd får det återkallas endast om det finns synnerliga skäl för det (7 kap. 1 § UtlL). Vidare kan ett permanent uppehållstillstånd återkallas om utlänningen flyttar från Sverige och inte längre är bosatt här (7 kap. 7 § UtlL). Slutligen kan en utlänning få sitt uppehållstillstånd återkallat om vederbörande döms för brott och brottet kan leda till fängelse (8a kap. 1 § UtlL).

Att du vägrar skriva under den erinran du fått av din arbetsgivare är således inte tillräckliga skäl för att ditt permanenta uppehållstillstånd ska återkallas.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (967)
2020-01-20 När krävs ett arbetstillstånd?
2020-01-19 Hur gör jag för att min partner ska få komma till Sverige?
2020-01-17 Förlust av medborgarskap för de som är under 22 år och som har dubbla medborgarskap
2020-01-14 ​Påverkar straffvarning svensk medborgarskap?

Alla besvarade frågor (76445)