Kan mitt uppehållstillstånd återkallas för att jag inte skriver under en varning från min arbetsgivare?

Hej. Jag är en kvinna i Sverige som har permanent uppehållstillstånd som då arbetar som en städerska för Hotel, genom ett separat AB som då skickar städerskor till Hotel som har frågat om städerskor. Jag har blivit anklagad för att ha betett mig dåligt (d.v.s. "skrikit" mot en Supervisor på ett hotel, dock har jag egentligen bara höjt rösten) och får då inte arbeta på ett visst Hotel. De som gav mig anklagad gav mig en erinran lapp med anklagelsen och bad mig att signera på den. Jag vägrade eftersom jag ser allt det här som ett fel. Då hotade de mig att mitt permanenta uppehållstillstånd kan hävas om jag vägrar signera att jag har mottagit erinran. Stämmer det här?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett permanent uppehållstillstånd kan i vissa fall återkallas. När så kan ske framkommer av utlänningslagen (UtlL).

Ett uppehållstillstånd får återkallas för en utlänning som medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet förtigit om omständigheter som varit av betydelse för att få tillståndet. Om utlänningen vistats i Sverige i mer än fyra år med uppehållstillstånd får det återkallas endast om det finns synnerliga skäl för det (7 kap. 1 § UtlL). Vidare kan ett permanent uppehållstillstånd återkallas om utlänningen flyttar från Sverige och inte längre är bosatt här (7 kap. 7 § UtlL). Slutligen kan en utlänning få sitt uppehållstillstånd återkallat om vederbörande döms för brott och brottet kan leda till fängelse (8a kap. 1 § UtlL).

Att du vägrar skriva under den erinran du fått av din arbetsgivare är således inte tillräckliga skäl för att ditt permanenta uppehållstillstånd ska återkallas.

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”