Kan mitt körkort dras in på grund av fortkörning och för kort avstånd till framförvarande fordon?

Hej

Jag blev stoppad av polis i fredags förra veckan och bötfälls av polisen med 3000kr pga fortkörning 13 km i timmen för fort på 100väg samt för kort avstånd till lastbil 0.5 sekund under en sträcka på 700 meter. Polisen sa att det skulle rapporteras till transportstyrelsen men ingenting om indraget körkortet bara en varning kunde bli aktuellt. Kan transportstyrelsen fatta ett annat beslut? Ev indraget körkortet?

Hur långt tid kan det ta innan dom fatta ett beslut på transportstyrelsen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Polisen kan bara informera om vad som i regel sker vid rapport till Transportstyrelsen. Det slutliga beslutet tas av myndigheten.

I regel återkallas inte körkort vid en så ringa fortkörning som 13 km i timmen på vägsträcka med begränsning om 100 km/h. I regel krävs det att hastighetsbegränsningen överskrids med 30km/h på sådan vägsträcka. Körkortet kan dock även återkallas om du brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § p4 körkortslagen). Regeln om att hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon har i rättspraxis ansetts vara väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Varför det kan finnas grund att återkalla körkortet. Det går dock att argumentera för att du haft för kort avstånd under så liten tid att brottet ska anses som ringa och körkortet inte återkallas eller att det istället utdelas en varning.

Tyvärr går det inte att ge något besked om hur lång tid eventuellt beslut från Transportstyrelsen tar då det varierar väldigt mycket. Innan återkallelse sker kommer du dock få möjlighet att yttra dig vari du kan framföra t.ex. att brottet var ringa då det skedde under så kort tid.

Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”