Kan mitt körkort bli återkallat efter en krock där ingen blandar in myndigheter?

2018-10-22 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej jag krockade i en korsning jag körde ut och en bil körde in i mig från sidan, nu e frågan så här varken ambulans polis eller bärgningsbil blev inkopplad, vi bytte varandras körkort och tog varandras reg nummer sen körde vi åt varsitt håll, kan mitt körkort bli återkallat?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag utgår ifrån att du med din beskrivning att ni "körde åt varsitt håll", menar att du och den andre inblandade föraren kom överens om att "göra upp i godo", d.v.s att inte blanda in myndigheter och att lösa den uppkomna situationen genom överenskommelser och ersättning sinsemellan. Vidare utgår jag ifrån hur du beskriver krocken ("jag körde ut och en bil körde in i mig från sidan") att du underlät att iaktta väjningsplikt eller på annat sätt begick något trafikbrott. Begick du inte något trafikbrott, är ditt körkort i alla händelser tryggat.

Transportstyrelsen kan inte återkalla ditt körkort om händelsen aldrig kommer till polisens eller annan myndighets kännedom

I 5 kap körkortslagen finns bestämmelser om när ett körkort ska återkallas. I 5 kap 3 § första stycket fjärde punkten stadgas bl.a att ett körkort skall återkallas ifall en körkortsinnehavare underlåtit att iaktta stopplikt eller brutit mot en annan trafikregel (begått brott mot trafikregel d.v.s) som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt.

För att Transportstyrelsen skall kunna återkalla ditt körkort genom att använda den ovan nämnda paragrafen, krävs dock naturligtvis att du är dömd för brottet ifråga. Eftersom varken du eller den du krockade med verkar vara intresserade av att blanda in myndigheter, framstår det som osannolikt att Polismyndigheten skulle få reda på den inträffade händelsen.

Om den inträffade incidenten aldrig kommer till Polismyndighetens kännedom och aldrig leder till fällande dom, så finns det naturligtvis ingen grund för att återkalla ditt körkort. Om personen du krockade med håller sitt löfte och inte blandar in någon myndigheten (eller på annat sätt röjer det inträffade), och du inte heller gör det, kommer ditt körkort inte att återkallas. Om han däremot bryter sitt löfte och detta leder till en rättsprocess där du blir dömd för ett trafikbrott, bedömer jag dock att det finns en överhängande risk för att ditt körkort återkallas.

Sammanfattning

Du har, såsom jag förstår dig, gjort dig skyldig till ett trafikbrott och därigenom vållat en olycka. Varken du eller den du krockade med vill dock blanda in polisen. Om båda två håller sitt löfte och de rättsvårdande myndigheterna inte blir inblandade, kan ditt körkort inte återkallas (eftersom detta kräver en fällande dom eller godkänt strafföreläggande eller dylikt). Om däremot den du krockade med blandar in polisen och du blir dömd för trafikbrott, finns det en överhängande risk att ditt körkort återkallas.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll