FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott11/03/2021

Kan mitt körkort återkallas vid hastighetsöverträdelse under prövotid?

Hej jag körde igår låg mitt i vägen på en 80 väg i 108km, kameran fotade, jag har prövotid och undra kommer ja bli av med körkortet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att hänvisa till körkortslagen som innehåller regler om körkort.

Vad innebär prövotid?

Först och främst kan det vara bra att veta att det inte spelar någon roll om du har prövotid på körkortet vid bestämmandet av påföljd. Du blir alltså inte lättare av med körkortet bara för att du har prövotid. Prövotiden innebär att om ditt körkort återkallas av någon anledning så måste du göra om ett nytt körkortsprov (både uppkörning och teoriprov) innan du kan få ett nytt körkort. Hade du inte haft prövotid skulle du alltså slippa göra om körkortsprovet. Mer om detta kan du läsa om här.


Återkallelse av körkort efter hastighetsöverträdelse

En hastighetsöverträdelse som inte är ringa kan leda till att körkortet återkallas (Körkortslagen 5 kap. 3 § p. 4). Detta innebär att din hastighetsöverträdelse måste bedömas som mer än ringa för att ditt körkort ska kunna återkallas.


Ringa hastighetsöverträdelse

Vad som är att anse som ringa fortkörning framgår inte av lagen. Vid bedömningen huruvida en hastighetsöverträdelse är att anse som ringa ska hänsyn i första hand tas till i vilken mån högsta tillåtna hastighet överskridits. Är överskridandet betydande bör överträdelsen normalt inte betraktas som ringa, även om det finns omständigheter som är förmildrande. I gränsfall mellan ringa och inte ringa kan andra omständigheter vägas in, exempelvis hur trafikförhållandena varit på vägen (nu hänvisar jag till rättsfall från Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) --> RÅ 1990 ref 66).

Enligt praxis har ett hastighetsöverskridande med 30 km/tim på väg där den tillåtna hastigheten var 110 km/tim inte ansetts vara ringa, trots att trafikförhållandena varit goda (RÅ 1988 ref 1). Å andra sidan har ett överskridande med 25 km/tim på en väg där hösta tillåtna hastighet varit 110 km/tim och där det förelegat goda trafikförhållanden, ansetts som ringa (RÅ 1989 ref 22). I ett annat fall där hastigheten överskridits med 24 km/tim där den högsta tillåtna hastigheten var 70/km/tim har överträdelsen inte ansetts som ringa. I fallet togs hänsyn till att det fanns en avtagsväg i närheten som komplicerade trafiksituationen trots att väg- och siktförhållandena var allmänt sett goda.


Bedömningen i ditt fall

I ditt fall har du överskridit hastigheten med 28 km/tim vilket starkt talar för ett gränsfall, vilket innebär att även andra omständigheter kan spela roll i bedömningen. Jag kan dock inte ge dig ett slutgiltigt svar eftersom att bedömningen görs utifrån varje enskilt fall, men utifrån redogjorda mål kan det röra sig om en hastighetsöverträdelse som inte är ringa och därmed kan ditt körkort återkallas. Dock, eftersom att jag inte vet hur omständigheterna i ditt fall sett ut är ett ringa brott självklart inte uteslutet.

Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!

Med vänliga hälsningar,

Sandra BargabrielRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”