Kan mitt körkort återkallas på grund av hastighetsöverträdelse utomlands?

2018-10-05 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej!Var på semester i Tyskland för 2 månader sen och råkade köra 56km/h för fort på autobahn alltså 100km/h va tillåtet och jag körde i 156. Min bil är reggad på min mamma och det står som straff att man får indraget körkort och böter. Min fråga är då om detta påverkar svenskt körkort? Kruxet med det hela är att jag, föraren är under prövotid. Kommer mitt svenska körkort att kunna återkallas eftersom att tysk lag säger att det dras in under en månad (även under prövotid) och sen ska en psykologisk utvärdering göras. Men i Sverige fungerar inte prövotiden likadant? Vad tror ni?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig att förklara vilka regler som gäller. Att du begått ett trafikbrott i Tyskland kan i vissa fall innebära påverkan för ditt körkort i Sverige.

Återkallelsen gäller inledningsvis bara i Tyskland

Återkallelsen av ditt körkort gäller endast i Tyskland. Åtminstone är det så inledningsvis (se vidare framställning nedan). Återkallelsen innebär att Tyskland dragit in din rätt att framföra ett fordon inom dess gränser, ditt körkort är inte giltigt där. Hur lång tid de dragit in ditt körkort i Tyskland borde framgå av den information du fått vid tillfället, alternativt kommer det ett beslut hem i vilket det framgår.

Transportstyrelsen kan besluta att ingripandet ska gälla även i Sverige

Det finns en möjlighet för Transportstyrelsen att återkalla ditt körkort även i Sverige mot bakgrund av brottet du begått i Tyskland. Med svensk dom jämställs nämligen likvärdigt avgörande som meddelats av utländsk domstol eller annan utländsk myndighet (5 kap. 1 § tredje stycket Körkortslagen).

Bestämmelserna om återkallelse av körkort finns i 5 kap. 3 § Körkortslagen, den punkt som i sådana fall skulle kunna vara aktuell är punkten 4 (att körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa). I ditt fall finns det en risk att ditt körkort återkallas även i Sverige då det rör sig om en ganska ordentlig överträdelse av hastighetsgränserna. Det är åtminstone i teorin möjligt, i slutändan är det upp till Transportstyrelsen att ta ett sådant beslut.

Som svar på din fråga spelar inte de tyska reglerna om prövotid och psykologisk utvärdering någon roll. Däremot kan Transportstyrelsen mot bakgrund av den utländska domen besluta att återkalla körkortet även i Sverige. Om så sker gäller de svenska reglerna och eftersom du är inom prövotiden finns det en risk att du får ta om ditt körkort efter att spärrtiden löpt ut.

Avslutningsvis kan nämnas att det inte är säkert att ditt körkort återkallas, men det finns en risk. I slutändan handlar det dels om tyska myndigheter skickar domen till Transportstyrelsen, dels om Transportstyrelsen väljer att återkalla ditt körkort. Tills du fått något beslut om eventuellt återkallande av körkort kan du således fortsätta kör bil i Sverige, däremot inte i Tyskland. För att köra i Tyskland igen behöver du inte ta nytt körkort (om det inte återkallas i Sverige). Du är dock förbjuden att köra i landet under så lång tid som ditt körkort är indraget där. När den tiden gått ut är åter igen ditt svenska körkort giltigt i landet.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (603)
2019-08-22 Får man köra i Sverige med ett utländskt körkort? i så fall, hur länge?
2019-08-19 Drar transportstyrelsen in körkortet eller får man en varning och böter?
2019-08-05 Får man köra moped klass I om man har B-körkort?
2019-07-31 Tilläggsavgift för biljett till kollektivtrafik

Alla besvarade frågor (72172)