Kan mitt halvsyskon krångla till testamentet efter arvsskiftet?

2019-05-22 i Testamente
FRÅGA
Hej.Fråga angående testamente.Jag har ett halvsyskon på mammas sida.Mamma äger en fastighet (och tillhörande lösöre) som hon i ett testamente skrivit skall tillfalla mig.Testamentet är upprättat på en auktoriserad advokatbyrå.Kan mitt halvsyskon på nåt vis "krångla" till det vid eventuellt dödsfall av våran mor.Kan hon kräva nåt av den fastigheten eller är allt ok?Tacksam för svar.MVHXXX
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Reglerna om arv och testamente finns i ärvdabalken.

Utgångspunkten inom arvsrätten är att man får testamentera till vem man vill förutsatt att man inte kringgår laglotten.

Laglott
Huvudregeln är att bröstarvingar (barn i rakt nerstigande ledd) alltid har rätt till sin laglott, 7:1 § ÄB. Laglotten bestäms genom att man delar kvarlåtenskapen i två lika stora delar. Ena delen får testamenteras till vem som helst och den andra delen (laglotten) ska delas lika mellan bröstarvingarna i lika stora delar. Om det skulle vara så att hela kvarlåtenskapen testamenteras bort och laglotten åsidosätts måste bröstarvingen kräva sin rätt genom att jämka testamentet, 7:3§ ÄB.

Efterarv
Pågrund av laglottsskyddet kan man inte göra sina barn arvslösa utan samtycke. Särkullbarn (barn i tidigare äktenskap) har alltid rätt att välja om de vill få ut sitt arv direkt vid ett arvsskifte eller vänta till efter att den andre maken avlider. Särkullbarn som väntar med att ta ut sitt arv får en s.k. efterarvsrätt.

En annan fråga som berättar mer om efterarv finner du (här).

Svar på din fråga
Som jag ser det efter hur du formulerat din fråga så finns det inget som tyder på att ditt halvsyskon kan kringgå testamentet. Det enda scenariot där testamentet skulle kunna bli ogiltigt är om laglotten skulle kringgås.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2267)
2019-10-17 Hur ärver jag som bröstarvinge när min far har testamenterat bort all kvarlåtenskap?
2019-10-17 Den fria förfoganderätten för efterlevande make och gåva till bröstarvinge
2019-10-15 Är testamentet som jag bevittnat giltigt om min sambo är testamentstagare?
2019-10-14 Sambo ärver med fri förfoganderätt genom testamente och efterarvsrätt för särkullbarn

Alla besvarade frågor (73802)