FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt17/02/2020

Kan mitt ex få kontaktförbud?

Kan man förbjuda en expartner att ta kontakt?

Måste man acceptera att en expartner fortsätter att få kontakt flera år efter en skilsmässa? Fler år efter skilsmässa fortsätter en expartner att skicka mail och post med önskemål om att träffas och om "reda ut" saker och med hot om att annars skriva om konflikten i sociala medier. Hur ska man agera för att få stopp på detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du vill vidta rättsliga åtgärder för att stoppa kontakten från din expartner. De aktuella bestämmelserna finns i lagen om kontaktförbud och 4 kap. Brottsbalken (BrB).

Vad innebär ett kontaktförbud?

Ett kontaktförbud innebär (som det låter) ett förbud för någon att besöka, följa efter eller annars ta kontakt med en person (1 § första stycket lagen om kontaktförbud). Kontaktförbud kan även utvidgas så att det omfattar en gemensam bostad eller i närheten av en persons bostad, arbetsplats eller ställen den vanligen befinner sig på (1 a § första stycket och 2 § första stycket lagen om kontaktförbud). Utöver detta kan ett även kontaktförbud omfatta ett eller flera bestämda områden (2 § andra stycket lagen om kontaktförbud). Om en person bryter mot ett kontaktförbud så riskerar den i normalfallet böter eller fängelse i högst ett år, om det inte är mindre allvarligt (24 § första stycket andra meningen och andra stycket lagen om kontaktförbud).

Vad krävs för att få ett kontaktförbud?

I ditt fall verkar du vilja komma åt kontakter via mail, vilket innebär att ett "vanligt" kontaktförbud skulle vara tillräckligt. I sådana fall krävs det att det på grund av särskilda omständigheter finns en risk för att den som förbudet avser skulle begå brott mot, förfölja eller annars allvarligt trakassera den som förbudet ska skydda (1 § andra stycket lagen om kontaktförbud). Vid en sådan bedömning kollar man på om den förbudet avser tidigare har gjort sig skyldig till vissa brott (1 § andra stycket lagen om kontaktförbud). Som ett sista krav krävs även att intresset av förbudet överväger den frihetsbegränsning för den förbjudne (1 § tredje stycket lagen om kontaktförbud). Frågor om kontaktförbud prövas på begäran av en allmän åklagare (7 § lagen om kontaktförbud).

Kontaktförbud avser främst att skydda människor från sådana kontakter som är brottsliga, exempelvis olaga tvång (4 kap. 4 § BrB), olaga hot (4 kap. 5 § BrB) eller ofredande (4 kap. 7 § BrB). I dessa fall krävs det i princip allvarligare saker än några mail om att återuppta eller reda ut en relation, med hot om publicering på sociala medier. Kontaktförbud omfattar dock även sådana trakasserier eller förföljelser som inte är straffbara, men det lär dock fortfarande krävas en del för att det ska vara fråga om allvarlig trakassering som avses i lagen. Det borde röra sig om saker som personen i fråga inte ska behöva tolerera och inte bara sådant som är irriterande.

Sammanfattning.

Det finns en möjlighet till kontaktförbud, men i regel krävs allvarligare typer av kontakter. För din del borde detta innebära att det saknas möjligheter att förbjuda kontakten, trots hot om publicering på sociala medier. Skulle publiceringen vara särskilt kränkande kan eventuellt förtal enligt 5 kap. 1 § BrB vara aktuellt. I en sådan här situation får man ofta försöka resonera med personen eller gå den till mötes om man inte vill att hotet blir verklighet.

Jag hoppas detta svar hjälper dig!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo