Kan mitt barnbarn bli utlöst ur sitt hus?

2019-03-30 i Arvsordning
FRÅGA
Min dotterdotter, 17 år, förlorade sin mamma 6 år sen. Hon har bott ( ca 3 år) med sin styvfar (också "tillfällig vårdnadshavare enl min dotterdotter). Hon har uppgivit att hon äger 50% av huset hon bott i (värdet uppskattas till drygt 9 MKr) med sin styvfar. Hon har nu tvingats att flytta ifrån huset nu och fyller 18 år i juni -19. Kan hon tvinga sin fd styvfar att lösa ut henne eller sälja huset så hon får sin rättmätiga del ? Alltså arvet av sin mamma. Hon har frågat sin styvfar om sitt arv (mamman och styvfadern var gifta sen flera år) men har inte fått svar av styvfadern och vet alltså ingenting om sin arvedel ! Alltså ett antagande att detta hus byggts med pengar delvis från min dotters arv ... !?
SVAR

Hejsan!

Tillämplig lag är ärvdabalken och lag om samäganderätt.

Enligt ärvdabalken 3kap 2§ så ska arvet tillfalla hennes barn. Hennes styvfar kan få tillgång till arvet om hon låter honom göra detta enligt ärvdabalken 3kap 9§. Men jag förutsätter att detta inte har hänt. Detta betyder att hon äger 50% av huset och hon kan inte tvingas flytta från hennes egna hus. Hon kan därför fråga om fadern är villig att lösa ut henne ur huset, annars kan hon tvångsförsälja huset enligt samäganderättslagen, 6§.

Jag rekommenderar att ni hör av er till en jurist (eller till våra genom att klicka här), ni kan även höra av er till socialstyrelsen i eran kommun.

Allt gott!

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1185)
2019-06-24 Har ena maken inga arvingar ärver den andra makens arvingar allt
2019-06-23 En arvinge är avliden, ärver då dennes barn istället?
2019-06-21 Är det den efterlevande maken eller barnen som ärver fastigheten?
2019-06-21 Arvsrätt för halvsyskon

Alla besvarade frågor (70279)