Kan mina föräldrar skuldsätta mig när jag är omyndig?

2017-10-29 i Skuld
FRÅGA
Hej!När jag var ett barn så skrev mina föräldrar upp sig på bokklubbar åt mig som tydligen aldrig betalades, och mina gamla skolfoton blev heller aldrig betalade. När jag var 18 började jag få skuldbrev där det stod att jag skulle betala dessa, och när jag ringde dessa firmor så sa de att det var lagligt och att jag var tvungen att betala trots att jag var under 18 när skulderna skrevs. I ett år betalade jag skulderna, men sedan flyttade jag utomlands när jag var 19.Nu har jag börjat få breven till landet där jag bor nu, men ska jag verkligen betala skulder som var i mina föräldrars namn, bara för att jag har fyllt 18? Jag var som sagt långt under 18 när skulderna skapades.Tacksam för hjälp.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din mycket viktiga fråga.

En överförmyndares samtycke krävs för att en förälder ska få ta upp lån eller ingå skuldförbindelser åt sina barn. Domstol har slagit fast att en skuldförbindelse innefattar konsumentkrediter, och bör därmed inte tillåtas. Det innebär att en förälder endast kan genomföra kontanttransaktioner för sitt barns räkning. Finns inte ett sådant samtycke, från överförmyndare, är köpavtalet ogiltigt. I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd som hanterar sådana frågor. Domstolen slog även fast, i samma dom, att köp av skolkort i ett barns räkning är just ett sådant köp som måste godkännas av en överförmyndare.

En omyndig person kan ändå komma att bli skyldig att utge en skälig ersättning för det som förbrukats av den köpta egendomen, vilket måste räknas ut i varje situation.

Jag anser att det föreligger en stor möjlighet för dig att inte behöva betala dessa lån som dina föräldrar förbundit sig vid, i ditt namn, när du var omyndig. Men de måste skrivas bort och du kan inte strunta i dem.

Jag ger dig rådet att först kontakta skuldrådgivningen i din senaste kommun. De har en lagstadgad kommunal service där de tillsammans med dig kan gå igenom din situation kring vilka skulder som belastar dig, när de företogs, samt av vem. Om de inte kan hjälpa dig, ifall du inte är skriven i någon kommun, så kontaktar du kronofogdemyndigheten.

Rättssystemet har arbetat hårt under många år med lagändring och förnyad praxis för att inte barn ska ha skuldförbindelser uppkomna av föräldrarna. Dessutom var det konsumentombudsmannen själv som drev målet 2012 åt en flicka i din situation för att få praxis i frågan. Om du inte finner den hjälpen du söker så kontaktar du en jurist för att driva ditt ärende, men börja först med den kostnadsfria möjligheten. Kronofogdemyndighetens tjänster innefattar inte enbart indrivning, utan de hjälper även de personer som inte själva orsakat sin situation, vilket innefattar alla de barn som befinner sig i en liknande situation som din egen, och de är tyvärr alldeles för många.

Lagrum: föräldrabalken 9:7, 13:12. Rättsfall: HovR Målnr: T 2755-12 (2012-10-08)

Jag hoppas att du snarast kan finna besked gällande dina möjligheter

Lycka till!

Jennie Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (512)
2021-08-31 Kan man skriva ett juridiskt bindande dokument där det står tydligt att någon ska betala mig pengar varje månad?
2021-08-26 Kan jag behöva betala en annans skuld?
2021-08-17 När blir en skuld till?
2021-08-04 Vad händer med det gemensamma lånet när min make avlider?

Alla besvarade frågor (95865)