Kan mina danska borgenärer kräva in min skuld i Sverige?

FRÅGA
Hej!Jag undrar hur det fungerar med min skuld.Jag är dansk o jag jobbar i Danmark och har min inkomst i Danmark men jag bor i Sverige. Jag har en skuld i Danmark som jag inte kan betala. Kan mina danska borgenärer göra något här i Sverige eller hur fungerar det?Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För att kunna verkställa indrivande av en skuld i Sverige, krävs något som kallas för en exekutionstitel. Detta regleras i Utsökningsbalkens 3 kap. Av Utsökningsbalkens 3 kap 2 § framgår dock att verkställighet genom utländska exekutionstitlar regleras i särskilda bestämmelser.

Huvudregeln är att en exekutionstitel som har meddelats i en främmande stat får verkställas i Sverige endast om det finns avtal om detta mellan Sverige och den främmande staten eller om frågan regleras i en gemenskapsrättsakt.

Idag gäller den så kallade Bryssel I-förordningen mellan alla EU-medlemsstater förutom Danmark.
--> När det gäller Danmark tillämpas istället den så kallade Brysselkonventionen.

Enligt art. 26 i denna konvention kan en dansk dom verkställas i Sverige utan något särskilt förfarande.

Detta innebär att de danska borgenärerna kan göra en ansökan hos fogderet för att därigenom få en dom/exekutionstitel som sedan blir verkställbar även i Sverige. Svaret på din fråga blir därför att skulden från Danmark även kan drivas in här i Sverige, förutsatt att du har tillgångar här.

Mvh,

Nina Erlandsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?