FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis02/12/2019

Kan min vapenlicens bli återkallad om jag döms för skadegörelse?

Jag slog sönder en ruta en sen lördag kväll.. om jag döms för skadegörelse, vad kan hända med mina vapenlicenser då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över återkallelse av vapenlicens och inte sådant beslag av vapen som sker under en brottsutredning då det eventuella brottet inte har någon koppling till vapnet i sig. Återkallande av vapenlicens regleras i vapenlagen. Mitt svar kommer därför utgå från den lagen. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPFSF 2009:13) ger också riktlinjer för hur frågan ska besvaras.

Av de uppgifter du uppgett i din fråga riskerar du att bli dömd för skadegörelse.

Ett tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till Sverige ska återkallas av Polismyndigheten om tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen (6 kap. 1 § vapenlagen). Olämplighet att inneha vapen kan bland annat utgöras av att personen brister i omdöme och pålitlighet. Rikspolisstyrelsen har stadgat att bland annat brott som innefattar bruk av våld mot person eller annat hänsynslöst eller kränkande beteende kan vara gärningar som leder till återkallelse av vapenlicens. Rikspolisstyrelsen exemplifierar vilken typ av brott som kan innebära att man bedöms olämplig att inneha vapenlicens. Skadegörelse är inte ett av de brott som räknas upp (18 kap. RPFSF 2009:13). Exemplifieringen är dock inte uttömmande utan just en exemplifiering vilket gör att en dom om skadegörelse också skulle kunna leda till återkallelse av vapenlicens men det får avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Skadegörelse är dock troligen inte ett sådant brott som leder till återkallelse av vapenlicens utan det är främst våldsbrott och alkohol- eller narkotikarelaterade brott som avses.

Sammanfattningsvis talar väldigt lite för att du skulle få din vapenlicens återkallad om du döms för skadegörelse eftersom det är ett relativt ringa brott. Det är dock upp till Polisen att göra bedömningen om du är olämplig att inneha vapenlicens och vapen utifrån omständigheterna i ditt fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare