Kan min vän kräva skadestånd av ett café efter att han blivit magsjuk? Kan han han även bli ersättningsskyldig för en vas som välte vid tillfället?

FRÅGA
Hej har två frågor, detta hände min vän: Han var i en cafetetria för inte så länge sedan och beställde en dricka. I drickan som han drack så märkte han senare att det fanns ett kryp i drickan som gjorde att han blev så pass arg att han ställde sig upp och fällde vas. han blev senare magsjuk och åkte till sjukhuset osv. Men skulle han kunna begära skadestånd av företaget? Skulle cafeterian kunna kräva ersättning av vasen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När din vän var på cafeterian inträffade två situationer. När det gäller skadeståndsrätt måste situationerna redas ut var för sig, även om de möjligtvis har ett samband.

Magsjuk av drickan

En grundregel för skadestånd är att den som orsakar en skada ska ersätta den, se 2 kap 1 § skadeståndslagen. I detta fall rör det sig om en eventuell personskada. För att göra en bedömning om din vän kan få skadestånd måste det föreligga ett orsakssamband mellan magsjukan och drickan som din vän köpte på cafeterian. Caféägaren är ansvarig för att se till att den mat och dryck som serveras är korrekt hanterad enligt miljö och hälsokontorets rekommendationer och regler. Det framgår av ditt brev att din vän blev så dålig av drickan att han var tvungen att söka sjukhusvård. Det tyder på en alvarlig magsjuka, vilket typiskt sett skulle kunna vara salmonella eller någon annan form av bakterieangrepp, virus, eller giftangrepp på drickan. Om din vän anmäler magsjukan till miljö och hälsokontoret i den kommun det inträffade kommer de göra en smittspårning av magsjukan, vilket kan härleda om det är caféägaren som orsakat skadan, och framför allt hindra att andra gäster blir magsjuka på samma sätt.

För caféer och restauranger gäller det att förhålla sig till vissa regler om hur livsmedel ska hanteras och serveras. Det ska dokumenteras av näringsidkaren, eftersom det kan som i ditt fall bli aktuellt med en smittspårning.

Du skriver att din vän uppsökte sjukhus för magsjukan, vilket innebär att de med stor sannolikhet har tagit prover på vad som orsakat magsjukan. Om de provresultaten går att härleda till cafeterian där din vän köpte drickan, går det att konstatera att det var där orsaken till skadan uppkom.

Ansvar

Om det visar sig att skadan uppkom på caféet följer nästa steg i ansvarsbedömningen. Ägaren måste ha kunnat inse vad som kan hända om det finns brister i livsmedelshanteringen, vidare måste ägaren följt de regler som miljö och hälsokontoret ställer på verksamhet som hanterar livsmedel och till sist måste ägaren anses inse omfattningen av en eventuell matförgiftning och vilka skador det kan leda till.

Om caféägaren har följt alla regler som krävs, har ägaren inte varit vårdslös, och därmed har ägaren inte skadeståndsansvar. Om miljö och hälsokontoret kan härleda skadeorsaken till drickan, genom brist i hanteringen av de livsmedel som fanns i drickan, blir caféägaren ansvarig för skadan.

Skadestånd för magsjuka

Om det visar sig att caféägaren agerat vårdslöst och blir ansvarig för skadan, har din vän rätt till skadestånd för sjukhusvistelse och eventuell inkomstförlust enligt 5 kap 1 § skadeståndslagen.

Skadestånd för vasen

Som jag förklarat ovan måste ett orsakssammanband finnas mellan skadan och handlingen som orsakade skadan, för att det ska kunna föreligga grund för skadestånd.

I det här fallet rör det sig om att din vän upptäcker en insekt i drickan som han har beställt, och blir därmed så arg att han ställer sig upp, vilket orsakar att han välte en vas som gick sönder. Vid det tillfället visste han inte om att han senare skulle bli magsjuk. Reaktionen är att döma som en kraftig överreaktion Din vän blev så arg över en insekt i drickan, att han har sönder en vas. Insekten kan ju ha hamnat i drickan från luften, det behöver med andra ord inte vara caféägarens vårdslöshet. Det går därför att konstatera att din vän har agerat vårdslöst i det fallet, och är därmed skyldig att ersätta skadan, som är en sakskada enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen.

Om ägaren kräver ersättning för vasen, ska din vän ersätta kostnaden för eventuell reparation eller värdet på vasen, se 5 kap 7 § skadeståndslagen.

Trolig utgång

Om det visar sig att det finns brister i caféterians livsmedelshantering och att magsjukan beror på det, ska din vän anmäla händelsen och kräva ersättning. Det är även viktigt för att förhindra att andra gäster blir magsjuka. Gällande vasen kan det bero på vad den har för värde, och hur din vän uppträdde gent emot caféägaren. Skulle caféägaren kräva din vän på skadestånd kan din vän bli ersättningsskyldig för den. Beroende på din väns ålder och ekonomiska förhållanden kommer en bedömning om skadeståndssumma göras, i det fall din väns försäkring inte täcker skadeståndet för olyckan.

Sammanfattning

Om det går att visa att magsjukan beror på drickan på cafeterian, har din vän rätt till skadestånd. När det gäller vasen, har din vän agerat vårdslöst och är skyldig att ersätta den ifall caféägaren kräver det. Om du behöver hjälp med att rikta ett skadeståndsanspråk mot caféägaren, eller om du vill ha hjälp med att bemöta eventuellt krav på skadestånd mot din vän, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?