Kan min vän bli uppsagd för att han tagit anställning med lönebidrag på annat företag?

FRÅGA
Min vän råkade ut för ett hjärtstopp för 10 år sedan och med en tillstötande hjärnskada har återgången till arbetslivet varit lång. Han har under hela tiden haft kvar sin anställning på företaget han arbetade på vid sjukdomstillfället. I anställningen har han en sjukförsäkring som gör att han fått en månatlig utbetalning under hela sjukskrivningsperioden.Under åren som gått har han via arbetsförmedlingen fått arbetsträna och samtidigt behållit sin anställning på företaget. Nu har han fått en vikarietjänst med lönebidrag efter arbetsträning på ett annat företag.Hans arbetsgivare ser det därmed som att han därmed sagt upp sin anställning vilket i normala fall antar jag kan anses rimligt men samtidigt är det inte ett normalt fall.Måste han acceptera det eller finns det något som skyddar hans fasta anställning, kan krav ställas på rehabiliteringsplan, omplacering eller tjänstledigt för att prova på annat arbete? Eller måste han bara acceptera att förlora sin fasta tjänst. Försäkringsbeloppet som är kopplat till anställningen är förstås en mycket viktig ekonomisk trygghet för honom.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga råkade din vän ut för ett hjärtstopp för tio år sedan och fick därmed en hjärnskada. Han har under hela tiden haft kvar sin anställning på företaget han arbetade på vid sjukdomstillfället men varit sjukskriven. I anställningen har han en sjukförsäkring som gör att han fått en månatlig utbetalning under hela sjukskrivningsperioden. Under åren som gått har han via arbetsförmedlingen fått arbetsträna och samtidigt behållit sin anställning på företaget. Din vän har nu fått en vikarietjänst med lönebidrag på ett annat företag. Hans arbetsgivare ser det därmed som att han sagt upp sin anställning. Du undrar om han måste acceptera uppsägningen eller om det finns något som skyddar hans anställning.

Lönebidrag är ett ekonomiskt bidrag som arbetsgivare får som kompensation för att arbetsgivaren anpassar arbetet och arbetsplatsen efter arbetstagarens förutsättningar. Bidraget får lämnas vid nyanställning eller när någon som haft hel eller tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning återgår i arbete. Den som anställs ska ha lön och anställningsform som följer eller är likvärdig med kollektivavtal i branschen.

I din väns fall innebär den anställning han erhållit med lönebidrag att han nu faktiskt arbetar på ett annat företag än det han varit/är sjukskriven från. För att en arbetstagare ska ha möjlighet att ta anställning hos någon annan än den ordinarie arbetsgivaren krävs det att vederbörande har arbetsgivarens tillstånd och det krävs att det ansöks om tjänstledighet. Nu vet jag inte exakt hur dialogen mellan din vän och arbetsgivaren varit och om han erhållit någon form av dokument avseende uppsägning. Det är kanhända långsökt att påstå att arbetstagarens beteende är att likställa med en uppsägning, däremot torde arbetsgivaren kunna säga upp honom för att han arbetar någon annanstans. Är din vän inte längre sjukskriven från arbetsplatsen (vilket han inte kan vara om han erhållit en anställning någon annanstans) kan det argumenteras för att han dels inte har rätt till försäkringen, dels att det rör sig om otillåten frånvaro. Om den andra arbetsgivaren bedriver en konkurrerande verksamhet kan det i sig vara skäl nog för uppsägning.

Min rekommendation är att om din vän är med i facket bör han kontakta detta. Innan uppsägning av honom ska det förhandlas med facket. Är han inte medlem i facket kan det vara en god idé att anlita en jurist som går igenom eventuellt uppsägningsbeslut han fått, villkoren för sjukförsäkring m.m. Om han önskar att anlita en jurist från Lawline juristbyrå är du eller han varmt välkomna att återkomma till mig per e-post. Vi erbjuder möten per telefon, e-post och Skype; det som passar bäst! Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?