Kan min systers barnbarn ärva efter mig?

Hej! Kan min systers barnbarn ärva efter mig?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga får ledning sökas i ärvdabalken (ÄB).

Den legala arvsordningen finns i 2 kap. ÄB. Där framgår att bröstarvingar ärver först, alltså eventuella barn en arvlåtare efterlämnar. (2 kap. 1 § ÄB). Finns det inga barn och inte heller barnbarn ärver arvlåtarens föräldrar. Om föräldrarna inte längre är vid liv går arvet vidare till arvlåtarens syskon. (2 kap. 2 § ÄB). Din syster är alltså arvsberättigad om du inte har egna barn eller föräldrar vid liv. Om din syster inte heller är vid liv går arvet vidare till din systers barn, och om de inte är vid liv, går det vidare till barnbarnen. På detta sätt kan ditt systers barnbarn ha rätt att ärva dig.

Testamente

Du kan även ha en möjlighet att testamentera bort hela kvarlåtenskapen.

Hälften av den arvslott som tillkommer ens barn är dennes laglott (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär att det endast går att testamentera bort hälften av kvarlåtenskapen i det fall det finns barn med i bilden. Den här begränsningen gäller dock inte till förmån för syskon. Du kan alltså ha en möjlighet att upprätta ett testamente där du förordnar om att hela eller delar av din kvarlåtenskap ska tillfalla ditt syskons barnbarn.

Sammanfattningsvis

Ditt syskons barnbarn kan ha rätt att ärva dig givet att det inte finns några barn till dig, föräldrar, syskon eller syskonbarn kvar vid liv. I annat fall har du möjlighet att testamentera bort till förmån för dina syskonbarnbarn. För att du ska kunna testamentera bort hela kvarlåtenskapen förutsätter det att du inte har några egna barn.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Olof FunkeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”