Kan min styvfar adoptera mig?

2017-05-11 i Adoption
FRÅGA
Jag är 23 år och har ingen kontakt alls med min biologiska far, sedan länge tillbaka. Denne person finns inte i mitt liv alls och kommer aldrig få möjlighet att vara det heller. Min mamma har varit tillsammans med min styvfar sen jag var 3 år gammal, och den mannen är enligt mig min far. Nu till min fråga, eftersom att jag är myndig, kan min styvfar adoptera mig trots att det finns en biologisk far enligt papperna?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt kan två personer adoptera gemensamt endast om de är gifta (4 kap. 4 § föräldrabalken). Om en ogift person adopterar någon, så blir adoptivföräldern i huvudregel ensam förälder. På grund av detta kan inte en sambo eller särbo göra en styvbarnsadoption. Om exempelvis en sambo adopterar sitt styvbarn blir nämligen den biologiska förälderns föräldraskap utsläckt och adoptanten blir därmed ensam förälder. Det framgår inte av din fråga om din mamma och din styvfar är gifta eller inte, men om de är ogifta kan alltså inte din styvfar adoptera dig. I så fall skulle din mammas föräldraskap bli utsläckt.

Anledningen till att endast gifta makar får adoptera gemensamt är att det följer av en europeisk konvention som Sverige tidigare hade ratificerat. Numera har Sverige dock dragit sig ur konventionen och skulle därmed kunna ändra lagen för att tillåta gemensam adoption i fler fall. En statlig utredning från 2009 har föreslagit att även sambor bör kunna adoptera gemensamt, men det har ännu inte skett någon lagändring till följd av utredningen.

Om din mamma och din styvfar är gifta, så får din styvfar adoptera dig, förutsatt att din mamma samtycker till adoptionen (4 kap. 3 § föräldrabalken). För att få adoptera krävs det emellertid även att tingsrätten ger tillstånd till adoptionen efter en lämplighetsprövning. Det är relativt svårt att få tillstånd till vuxenadoption, men min bedömning är att tingsrätten skulle kunna meddela tillstånd i ditt fall. Det har nämligen betydelse för lämplighetsbedömningen om adoptanten har uppfostrat barnet och om adoptanten är gift med barnets biologiska förälder.

Sammanfattningsvis kan alltså din styvfar adoptera dig endast om han är gift med din mamma och tingsrätten finner det lämpligt att adoptionen sker. Att få tillstånd till vuxenadoption är relativt svårt, men det finns ett antal starka argument för ett tillstånd i ditt fall.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (608)
2021-11-18 Adoption av vuxen (vuxenadoption)
2021-11-12 Kan jag byta efternamn till det efternamn jag hade före jag adopterades?
2021-10-24 Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?

Alla besvarade frågor (97624)