FrågaFAMILJERÄTTAdoption12/11/2022

Kan min sons förälder stoppa att min sambo adopterar sonen?

Hej! Jag är en ensamstående mamma med en son på 16 år. Jag träffade min sambo för snart 11 år sen och min son ser honom som sin pappa. Min sons biologiska pappa har inte vårdnaden och har inte umgängesrätt sedan ett domstolsbeslut (både tingsrätt och hovrättsbeslut) sen 2011. Han betalar inte underhåll och han bor på annan ort. Vi har inte haft kontakt alls sen 2010. Nu vill både jag och sonen att sambon ska få adoptera honom? Sambon vill det också. Skulle det hända mig nåt så jag avlider, så vill sonen stanna kvar med min sambo. Hur gör vi och vad gäller? Måste biologiska pappan yttra sig eller kan han på något sätt sätta stopp för en adoption? Mvh Mamman

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption hittas i Föräldrabalken, FB.

Förutsättningar för adoption

Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt, 4 kap. 2 § FB. Vid bedömningen ska barnets behov av adoption och sökandes lämplighet att adoptera särskilt beaktas. Barnets bästa ska dock ges största vikt vid alla frågor som rör adoption, 4 kap. 1 § FB. Barnet har också rätt att få information och framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen i förhållande till barnets ålder och mognad, 4 kap. 3 § FB.

En make eller sambo får med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn, 4 kap. 6 § FB. Eftersom er son är äldre än 12 år får han adopteras endast om han samtycker till adoptionen, och dessförinnan ska han få information av innebörden av adoption och samtycket, 4 kap. 7 § FB. Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare, 4 kap. 8 § FB. Samtycke krävs inte från en förälder till barnet som inte är vårdnadshavare, men föräldern har rätt att yttra sig i ärendet, 4 kap. 18 § första stycket FB

Rättsverkningen av en adoption där en sambo har adopterat sin sambos barn blir att den som adopterats ska anses som sambornas gemensamma barn, 4 kap. 21 § FB.

Ert fall

Utifrån den information du har givit så bör det alltså inte vara något problem för din sambo att adoptera din son, eftersom det endast kräver ditt samtycke då hans biologiska pappa inte är vårdnadshavare. Ni måste se till att sonen är införstådd med vad adoptionen innebär och att han verkligen vill detta. 

Hur adopterar man?

Ansökan om adoption görs av den som vill adoptera, 4 kap. 11 § FB, din sambo i detta fall. Ansökan görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist, 4 kap. 12 § FB. Efter detta kommer socialnämnden utreda om ni uppfyller alla förutsättningar för adoption och om det under alla omständigheter är lämpligt och i enlighet med barnets bästa. Utredningen ska redovisas inför rätten, 4 kap. 14 - 19 §§ FB.

Sammanfattning

I ert fall bör det inte vara några problem att din sambo adopterar din son, förutsatt att samtliga parter förstår innebörden och samtycker till detta. Eftersom din sons biologiska pappa inte har vårdnaden kan han inte göra något för att stoppa adoptionen, men han har rätt att uttala sig om hur han känner i frågan. Adoption sker alltid i enlighet med barnets bästa och det är en enskild bedömning i varje fall. Eftersom din son är så pass gammal så tror jag dock inte det ska vara svårt att få igenom adoptionen om han vill bli adopterad. Ansökan om adoption lämnas till den tingsrätt på den ort där din son bor av din sambo.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia WahlgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000