Kan min son vägra vittna?

2021-09-27 i Vittna
FRÅGA
Hej! Min son skulle vitnar till en tjej som var tillsammans med henne mot hennes x nu är han inte med henne pga att han fick ett helvete pga det han vill inte vitn nu hon försöker att förstöra för honom allt vad kan han göra i sån situation kan han vägra att vitnaMvhMerima
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Av omständigheterna förstår jag att du vill veta om din son kan vägra vittna.

Lagen
I Sverige finns det en allmän medborgerlig skyldighet att vittna inför domstol, d.v.s. vittnesplikt. Det innebär att man är skyldig att vittna när man blir kallad till det, om man inte är part i målet. Detta finns i 36 kap. 1 § rättegångsbalken, RB.

Det är dock en plikt med undantag. För närstående och för vissa yrkesgrupper med tystnadsplikt gäller inte denna vittnesplikt, se 36 kap. 3 § och 36 kap. 5 § RB. Det innebär att man inte behöver vittna om man är gift, har varit gift eller är släkt med en part i rättegången. När det kommer till barn som är under 15 år och för någon som lider av psykisk störning, kan de höras som vittne om rätten med hänsyn till omständigheterna tillåter det, 36 kap. 4 § RB.

Enligt 36 kap. 7 § RB ska den som ska höras som vittne kallas att vid vite, infinna sig vid förhandling. Det innebär att om vittnet får betala vite om den inte kommer till förhandlingen. I undantagssituationer kan förhöret med vittnet hållas över telefon eller helt utanför förhandlingen, 36 kap. 19 § RB. Det kan vara fallet när någon till exempel är svårt sjuk och kan således inte ta sig till förhandlingen.

Dyker vittnet inte upp till förhandlingen trots att den blivit kallad att göra så vid vite, kan rätten bestämma att vittnet ska hämtas till förhandlingen, 36 kap. 20 § RB. Enligt förarbetena, ska själva åtgärden att hämta någon bedömas som proportionerlig med hänsyn till bland annat vittnets person, vad målet gäller och omständigheterna i övrigt. Det anges däri även att hämtning får göras om det kan antas vittnet inte kommer att följa en ny kallelse. I annat fall ska en ny kallelse skickas (givetvis även vid vite).

Ett vittne som inte är under 15 år eller lider av någon psykisk störning, ska avlägga ed enligt 36 kap. 11 § RB. Den senare gruppen, och även närstående, kan välja att göra det ändå enligt 36 kap. 13 § RB.

Ett vittne som, utan giltigt skäl, vägra att avlägga ed, vittna i helhet, svara på frågor o.s.v. kan komma att föreläggas vite. Vittnet riskerar även att bli häktad i högst tre månader eller fram tills målet är klart enligt 36 kap. 21 § RB.

Om rättegångskostnaden påverkas av att man vägrat vittna kan vittnet i skälig omfattning bli skyldig att ersätta kostnaden, 36 kap 23 § RB.

Sammanfattning
Din son blir tyvärr tvungen att vittna om han inte tillhör de undantagna grupperna. Annars finns det medel som rätten kan använda sig av för att tvinga honom till det. De medel som rätten kan använda sig av för att få någon att inställa sig till förhandlingen/vittna är just vite, hämtning och i vissa fall, häktning. Utöver detta kan han komma att bli ersättningsskyldig för de ökade kostnader detta inneburit, dvs om rättegången flyttats fram och advokatkostnader o.s.v. ökats till följd av detta.

Vittnesskydd?
De övriga omständigheterna i ditt fall har jag inte riktig förstått. Blir din son hotad eller riskerar han att bli det p.g.a. förhandlingen kan det som kallas vittnesskydd aktualiseras.

Detta finns i 2a § polislagen. Däri ges att polismyndigheten har möjligheten att bedriva särskilt personsärkerhetsarbete i fråga om vittnen och andra hotade personer. Vilka skyddsåtgärder som ska vidtas bestäms utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Det kan till exempel handla om skyddat boende, larmanordningar av skilda slag och hjälp med olika myndighetskontakter. I särskilt allvarliga fall kan det bli fråga om biträde med att bosätta sig utomlands under fingerad identitet. I personsäkerhetsverksamheten kan även ingå en personsäkerhetsersättning till den skyddade personen

Jag hoppas att du fick svar på fråga.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (209)
2021-10-17 Måste man vittna i vårdnadstvist?
2021-09-29 Ta reda på vilka som ska vittna under en rättegång
2021-09-27 Kan min son vägra vittna?
2021-09-24 Vad händer om jag vägrar avlägga vittnesed?

Alla besvarade frågor (96481)