Kan min skatteskuld som utmätes ur min pension preskriberas?

FRÅGA
Min fråga: Har en skatteskuld där KF utmäter från min lilla pension 1357:- /månad.Jag får behålla exmin. Preskribreras skulden efter 5år,och kan det från skattemyndighetens sida begäras fölängd preskribtionstid. Måste jag på något sätt själv agera efter 5 år?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionstiden för skatteskulder är fem år (3 § lagen om preskription av skattefordringar m.m). För att preskriptionen ska inträda krävs ingen åtgärd från din sida; det sker automatiskt och som mest behöver du endast påtala att skulden är preskriberad vid eventuellt försök till indrivning. För att skatteverket ska ha möjlighet att förlänga preskriptionstiden krävs någon av följande förutsättningar:

1. du har försökt undangömma egendom för att undvika utmätning,
2. du inte haft någon känd hemvist,
3. du inte kunnat påträffas på din kända hemvist, eller
4. du har befunnit dig utomlands (7 § lagen om preskription av skattefordringar m.m).

En preskription av skulden innebär däremot endast att den inte kan göras gällande och drivas in. En skuld som man redan påbörjat indrivning av omfattas alltså inte av preskriptionen (10 § lagen om preskription av skattefordringar m.m). Eftersom du uppger att din skuld redan börjat utmätas kommer den alltså inte kunna preskriberas.

Vänligen

Pegah Fazli
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription av skatteskuld (25)
2021-08-18 När blir en skatteskuld preskriberad?
2020-09-29 Från vilket år börjar preskriptionstiden löpa för en skatteskuld?
2020-09-04 När startar preskriptionstiden för skatteskulder?
2020-05-05 Preskription av skattefordringar

Alla besvarade frågor (96480)