Kan min säsongsanställning sägas upp i förtid? Vilken uppsägningstid är det?

Jag har fått en säsongsanställning på en restaurang och jag har skrivit kontrakt med de men jag vill säga upp mig efter en vecka. hur länge kommer att få jobba kvar? enligt många hemsidor så är det 14 uppsägningstid, är det korrekt.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) är den lag som skyddar arbetstagare vid uppsägningar eller avskedanden. Huvudregeln är att lagen är tvingande för arbetstagarens fördel men det kan ske vissa undantag från denna huvudregel i exempelvis kollektivavtal, (2§ LAS).

Vid säsongsarbete, vilket är en typ av tidsbegränsad anställning, så upphör anställningen när avtalet löpt ut eller när arbetet är slut, (4 § andra stycket LAS). Vid säsongsarbete så löper alltså din anställning under den tid säsongen anses föreligga eller till avtalad tid och du kan inte sägas upp i förtid om det inte föreligger saklig grund för avsked, (4 § fjärde stycket LAS).

Avtal om uppsägning i förtid

Det finns dock undantag till detta om det finns med i ert avtal att ni har möjlighet att säga upp sig i förtid. Då måste dock ändå din arbetsgivare följa de regler som finns i LAS, exempelvis om saklig grund för uppsägning. Saklig grund för uppsägning kan antingen vara av arbetsbrist, dvs att arbetsgivaren av ekonomiska skäl inte behöver ha lika många anställda längre, eller av personliga skäl, (7 § LAS). Personliga skäl kan vara att man missköter sitt jobb. Om detta undantag att uppsägning för ske i förtid inte finns med i ert avtal eller kollektivavtal så är utgångspunkten att man inte får sägas upp innan avtalets slut.

Uppsägningstid

Enligt lagen så föreligger en uppsägningstid på minst en månad, (11 § första stycket LAS). Denna uppsägningstid kan dock vara en annan om ni kommit överens om det i ert anställningsavtal eller kollektivavtal, (2 § fjärde stycket LAS). Dock så får ett avtal inte ge dig som anställd sämre rätt än vad du får genom lagen, (2 § andra stycket LAS). Det innebär att om din arbetsgivare har en uppsägningstid som är kortare än en månad så är det avtalet ogiltigt. Det är dock tillåtet att ha en uppsägningstid som är längre än en månad, då detta snarare gynnar dig.

Avskedande kräver saklig grund

Om ni inte avtalat om uppsägning i förtid krävs det att du gjort något som gör att ett avskedande kan ske. För att arbetsgivaren ska kunna avskeda dig innan avtalet löpt ut så krävs det att det föreligger grund för detta, (18 § LAS). För att kunna avskeda dig krävs det att du grovt åsidosatt dina åligganden mot din arbetsgivare. Det kan exempelvis handla om att du varit våldsam på jobbet, varit grovt illojal eller grov upprepad misskötsamhet. Om det är så att det föreligger grund för avskedande föreligger ingen uppsägningstid utan du får avsluta tjänsten omedelbart. Det är bland annat det, dvs uppsägningstiden, som är skillnaden mellan uppsägning och avskedande.

Råd

Du bör försöka fråga din arbetsgivare varför de vill säga upp dig och dessutom hänvisa till att din anställning ännu inte löpt ut och att de bör beakta uppsägningstiden. Om du är medlem i något fackförbund bör du vända dig till dem för att få hjälp.

De 14 dagar du läst om på hemsidor tror jag handlar om att arbetsgivaren har en 14 dagars ”uppsägningstid” när du har en provanställning som arbetsgivaren vill avsluta i förtid eller inte vill att den ska övergå till en fast anställning, (jämför 31 § LAS). Denna provanställning är dock inte samma som en tidsbegränsad- / säsongsanställning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Frida LarssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”