Kan min sambo ärva mig framför mitt barn

Hej, jag har en fråga som jag skulle behöva hjälp med. Jag har en vuxen son sedan ett tidigare förhållande som inte längre vill ha med mig att göra. Det är såklart lite sorgligt men inte så mycket att göra något åt. Jag har sedan en tid ett nytt förhållande och min nuvarande sambo och jag undrar vad som händer om vi skaffar tillgångar som till exempel ett hus, en sommarstuga, en bil eller liknande samt har sparade pengar. Vad händer om jag skulle gå bort? Måste min sambo då dela tillgångarna med min son? Vore det någon skillnad om vi istället vore gifta? Skulle det göra någon skillnad om vi skriver all vi skaffar i sambons namn? Kort sagt så undrar jag om det finns något sätt att göra så att min son inte ärver mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett barn ärver alltid sina föräldrar. Är det flera barn ärver de med lika delar, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Den avlidnes barn kallas för bröstarvinge. Om du inte vill kan du testamentera all din kvarlåtenskap till din sambo. En bröstarvinge har dock alltid laglig rätt till hälften av det arv som efterlämnas efter en förälder enligt 7 kap 1 § ärvdabalken. Det kallas laglott. Bröstarvingen måste klandra testamentet för att kunna göra anspråk på sin laglott inom sex månader från det bröstarvingen blivit delgiven testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken, annars försitter bröstarvingen sin rätt. I praktiken innebär det att du kan testamentera alla dina tillgångar till din sambo, men du måste räkna med att din son gör anspråk på sin laglott.

Samboegendom

Det finns skillnader mellan att vara gift och leva i ett samboförhållande. I ett samboförhållande äger ni er egendom ensam, med undantag för gemensam bostad och bohag 3 § sambolagen. Som gemensambostad räknas bostad som är avsedd för gemensamt bruk se 5 § sambolagen. Övriga tillgångar som bil, sommarstuga, båt eller liknande tillhör den som har köpt den, eller på annat sätt fått saken i sin ägo, 4 § sambolagen och 7 § sambolagen. Om du skulle avlida och bostaden är er gemensamma ärver således din son din del av bostaden. Din sambo blir därför tvungen att lösa ut din son ur bostaden. Skulle din sambo vilja begära bodelning efter din eventuella bortgång, måste det ske inom ett år från samboförhållandets upphörande enligt 8 § sambolagen.

Äktenskap

Vore ni gifta skulle all er egendom vara er gemensamma, så kallat giftorättsgods, 7 kap 1 § äktenskapsbalken, om inget är avtalat om att det ska utgöra enskild egendom 7 kap 2 § äktenskapsbalken. I ett äktenskap finns det ett skydd för den efterlevande maken som gör att den efterlevande maken ärver den avlidne med fri förfoganderätt, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Detta gäller dock endast gemensamma barn. Ett barn som den ena maken har från ett tidigare förhållande kallas för särkullsbarn. De har till skillnad från gemensamma barn rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt. De kan dock välja att avstå till förmån för den efterlevande maken, se 3 kap 9 § ärvdabalken.

Sammanfattning

De lösa saker som ni köper under ert förhållande, eller som ni haft sedan innan ert förhållande ägs av den som införskaffar dem. För att din sambo ska få så stor del som möjligt av din kvarlåtenskap är det klokt av dig att skriva ett testamente om hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. För att ni under ert förhållande ska ha en tydlig bild om vem som äger vad, är det även klokt att upprätta ett samboavtal, som reglerar vem som äger vad, och hur ni ska fördela det vid en eventuell separation.

Vi på Lawline hjälper er gärna med att upprätta ett samboavtal eller ett testamente. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss vid övriga frågor.

Vänligen,

Björn LotoftRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning