Kan min sambo adoptera mitt barn?

2021-09-11 i Adoption
FRÅGA
Kan min sambo abortera mina barn o måste man ha pappas godkände för att det ska gå igenom
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om din sambo kan adoptera dina barn och i så fall om det krävs att barnens andra förälder godkänner det. Har jag tolkat din fråga fel är du välkommen att skicka in en ny.

Det korta svaret på din fråga är att det är fullt möjligt för din sambo att adoptera dina barn men att det som huvudregel kräver den andra förälderns godkännande förutsatt att denne är vårdnadshavare. I det följande går jag mer utförligt igenom vad som gäller.

Reglerna adoption återfinns i föräldrabalken (hädanefter förkortad FB)

Vad krävs för adoption

En sambo (eller make för den delen) får med sin partners samtycke adoptera dennes barn. (4 kap. 6 § st. 2 FB)

Utöver partners samtycke krävs som huvudregel dessutom samtycke från den förälder som är vårdnadshavare. Det innebär att om dina barns pappa även är vårdnadshavare, så krävs hans samtycke för att din sambo ska kunna adoptera dina barn. (4 kap. 8 § FB)

Från denna huvudregel finns emellertid undantag som innebär att något samtycke från barnets vårdnadshavare inte behövs för adoption om någon av följande punkter är uppfyllda:

1. Föräldern är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande.

2. Föräldern vistas på okänd ort.

3. Det finns synnerliga skäl. Denna tredje punkt tar främst sikte på situationer som rör internationell adoption där det kan hända att personer inte vill delta i ett adoptionsförfarande på grund av en risk för att de drabbas av sociala konsekvenser om adoptionen blir känd.

(4 kap. 8 § st. 2 FB)

Har barnet fyllt 12 år krävs även samtycke från barnet självt för att din partner ska få genomföra en adoption. (4 kap. 7 § FB)

Utöver dessa krav ska även nämnas att man vid fråga om adoption alltid utgår ifrån vad som är barnets bäst och att adoption ska framstå som lämpligt för barnet. Såväl barnets egna behov som lämpligheten hos personen som adopterar barnet tas i beaktning och barnet ska även få tillfälle att framföra sina egna åsikter om adoptionen. (4 kap. 1–3 § FB)

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (606)
2021-10-24 Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn

Alla besvarade frågor (96552)