Kan min sambo adoptera min son om jag har gemensam vårdnad med sonens pappa?

2019-10-15 i Adoption
FRÅGA
Hej har en fråga om adoption. Då min sambo vill adoptera min son på 14 år. Självklart vill jag det. Har gemensam vårdnad med sonens pappa. Som tyvärr inte finns där för han lr har engagerats nått i hans Liv. Bör ja ansöka om ensam vårdnad innan vi går vidare i detta ärende? Lr hur funkar det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB). Den viktigaste principen att komma ihåg när det handlar om adoption är att barnets bästa alltid ska beaktas (4 kap. 1 § FB).

Vem har rätt att adoptera?

Om man har fyllt 18 år får man lov att adoptera (4 kap. 5 § FB). Huvudregeln är att makar och sambor endast får adoptera gemensamt (4 kap. 6 § FB). Ett undantag till detta är dock att en make eller sambo får adoptera sin make eller sambos barn om denne samtycker till det (4 kap. 6 § andra stycket FB).

Förutsättningar för adoption

Ett barn som har fyllt 12 år får endast adopteras om hen samtycker till det (4 kap. 7 § FB). Barnet har också rätt att innan hen lämnar samtycke få information om vad det kommer att innebära (4 kap. 7 § tredje stycket FB). Din son måste alltså få veta vad en adoption skulle innebära och samtycka till det. Vidare får ett barn inte heller adopteras utan samtycke från vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB). Detta innebär att din sambo inte kan adoptera din son utan att hans pappa, i egenskap av vårdnadshavare samtycker till det. Om du hade haft ensam vårdnad om din son hade hans pappa alltså inte behövt samtycka, utan då hade det räckt med att din son samtycker (och såklart måste även din sambo vilja adoptera honom). Det finns undantag då den andre vårdnadshavarens samtycke inte behövs, till exempel om föräldern vistas på okänd ort eller om det finns synnerliga skäl (4 kap. 8 § andra stycket FB). Dessa undantag tillämpas dock restriktivt, och eftersom jag inte vet särskilt mycket om er situation kan jag inte svara på om det skulle vara aktuellt.

En ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § FB).

Ansöka ensam vårdnad

Det finns en möjlighet för föräldrar att från kommunen få hjälp med så kallade samarbetssamtal för att komma överens i frågor om till exempel vårdnad (6 kap. 18 § FB). Detta eftersom föräldrar kan avtala om vårdnaden och komma överens om antingen ensam vårdnad för den ena, eller gemensam vårdnad (6 kap. 6 § FB). Om man kommer överens och avtalar på detta sätt kan man slippa gå till domstol. Om man inte kommer överens och vill ha ändring i vårdnaden ska rätten avgöra frågan (6 kap. 5 § FB). Barnets bästa ska alltid vara avgörande för alla beslut om vårdnaden (6 kap. 2a § FB). För att i domstol väcka talan om att få ensam vårdnad om ett barn ska man skicka in en stämningsansökan till tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist (6 kap. 17 § FB). Att komma ihåg när man väljer att ta en fråga om vårdnad till domstol är att man helt lägger saken i domstolens händer. Det finns inte någon garanti att det kommer gå som man vill. Jag vet alldeles för lite om din situation och vågar därför inte uttala mig om hur det skulle gå.

Slutsats

Sammanfattningsvis är svaret alltså att ja din sambo skulle kunna adoptera din son. Om både din son och hans pappa samtycker är det inga problem. Om du skulle ha ensam vårdnad om din son behövs inte hans pappas samtycke för adoption.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (495)
2020-02-09 Adoptionshandlingar
2020-02-05 Kan en adoption upphöra när föräldrarna skiljer sig?
2020-02-04 Vilka omständigheter ska beaktas vid en adoption?
2020-01-27 Går det att upphäva en adoption?

Alla besvarade frågor (77159)