Kan min sambo adoptera min son?

2020-03-22 i Adoption
FRÅGA
Hejsan! Min sambo har sagt att han vill adoptera min 7åriga son, Jag undrar om min sambo (han har två barn sen innan) kan adoptera min son, hur fungerar det?hans biologiska pappa gick bort när han va 5 år..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB).

Vad beaktas vid adoption?

Vid alla frågor om adoption ska barnets bästa ges största vikt (4 kap. 1 § FB). Vidare får ett barn endast adopteras om det är lämpligt med beaktande av alla omständigheter. Barnets behov av adoption samt sökandens lämplighet ska särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB).

Vem får adoptera?

Den som vill adoptera, sökanden, måste vara minst 18 år. En make eller sambo kan med partnerns samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 5-6 § FB).

Hur ansöker man om adoption?

För ansökan om adoption krävs att sökanden lämnar in en ansökan om adoption till tingsrätten där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. Rätten ska sedan se till att ärendet om adoption blir tillräckligt utrett, och ska uppdra åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning. Det är sedan rätten som beslutar om adoptionen beviljas eller ej (4 kap. 11-15 § FB).

Vad har adoption för rättsverkningar?

Om en sambo adopterar den andra sambons barn ska barnet anses vara sambornas gemensamma barn. Det innebär att barnet exempelvis kommer att få arvsrätt från den som adopterar. Barnet anses alltså då inte längre som barn till sin tidigare förälder (4 kap. 21 § FB).

Sammanfattning

Om din sambo vill adoptera ditt barn ska han lämna in en ansökan om detta till tingsrätten. Rätten och socialnämnden utreder sedan behovet och lämpligheten av adoption. Det är slutligen rätten som prövar om adoptionen ska beviljas.

Om adoptionen beviljas ses barnet som ert gemensamma barn. Det innebär att barnet exempelvis får arvsrätt efter din sambo. Du kan läsa mer om adoption på domstolsverkets hemsida som du hittar här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (558)
2020-11-30 Hur går en adoption till?
2020-11-29 Går det att häva en adoption eller göra ett adoptivbarn arvslöst?
2020-11-28 Hur vet jag om jag är adopterad av min styvfar och om jag har rätt till arvet efter honom?
2020-11-25 Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska förälder har dött?

Alla besvarade frågor (86869)