Kan min pojkvän få uppehållstillstånd om vi gifter oss?

2020-04-23 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag och min pojkvän träffades här i Sverige under tiden han väntade på svar från arbetstillstånd, men nu har han blivit avvisad och tvingas åka tillbaka till Kosovo. Under rådande situation är det inte lägligt att söka nytt arbetstillstånd då det avvisas. Min fråga är då hur det skulle se ut om han åker tillbaka och vi sen gifter oss. Skulle han få komma hit då och bli svensk medborgare eller hur funkar det?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Hur skulle det bli om han åker tillbaka och vi sen gifter oss?

För att få vistas i Sverige under en längre period än tre månader behöver man som huvudregel ha uppehållstillstånd (2 kap. 5 § utlänningslagen). Uppehållstillstånd är inte detsamma som medborgarskap, men ger i stort sätt samma rättigheter i fråga om att vistas i landet, arbeta och att ta del av samhälleliga förmåner.

Uppehållstillstånd kan man få på ett antal olika grunder, bland annat om man har anknytning till en svensk medborgare (vilket jag i mitt svar antar att du är). Att vara gift med en svensk medborgare är en form av anknytning som gör att man ska beviljas uppehållstillstånd (5 kap. 3 § första stycket p. 1 utlänningslagen).

Om du och din pojkvän gifter er kommer han alltså ha möjlighet att få uppehållstillstånd.

Andra sätt för din pojkvän att få uppehållstillstånd

Det är dock inte nödvändigt att ni gifter er för att din pojkvän ska få uppehållstillstånd på grund av anknytningen till dig.

Det är möjligt att få uppehållstillstånd om man har för avsikt att gifta sig eller inleda samboförhållande med en svensk medborgare (5 kap. 3 a § första stycket p. 1 utlänningslagen). För att detta ska vara möjligt krävs dock att "förhållandet framstår som seriöst", för vilket bevisbördan ligger på den som ansöker. Vid bedömningen av om förhållandet är seriöst tittar Migrationsverket på saker som hur länge ert förhållande har varat, hur mycket ni har träffats och hur god kännedom ni har om varandra.

Ifall du och din pojkvän kan göra sannolikt att ert förhållande är seriöst krävs alltså inte att ni gifter er, utan bara att ni har för avsikt antingen att göra det senare eller att bli sambos ifall han skulle få uppehållstillstånd.

Ytterligare krav för att få uppehållstillstånd på grund av anknytning

För tillfället (perioden 2016–2021) gäller den så kallade begränsningslagen, vilken infördes som respons till flyktingkrisen 2015. Lagen innehåller begränsningar i möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige, vilka gäller även sådana som ges på grund av anknytning. Bland annat har försörjningskravet sträckts ut till att gälla även anknytning till svenska medborgare.

Detta innebär att uppehållstillstånd för din pojkvän bara kommer beviljas om du har möjlighet att försörja er båda och har en bostad av tillräcklig storlek och standard (9 § begränsningslagen). Enligt Migrationsverket krävs för två vuxna personer år 2020 en inkomst på 8 264 kronor efter avdragen boendekostnad, samt som bostad minst ett rum och kök.

Ansökan om uppehållstillstånd måste vidare göras och bifallas innan man reser in i Sverige. Om man reser in tidigare än så kommer man att få avslag (5 kap. 18 § första stycket utlänningslagen). På grund av handläggningstiderna hos Migrationsverket måste ni därför räkna med en viss fördröjning i möjligheten för din pojkvän att komma tillbaka till Sverige även om han skulle ha rätt till det.

Uppehållstillståndet skulle bli tidsbegränsat

Om man får uppehållstillstånd på någon av de ovannämnda grunderna blir det tidsbegränsat, om man inte har bott tillsammans utomlands under en längre tid eller det annars står klart att förhållandet är väl etablerat (5 kap. 8 § utlänningslagen).

Detta gör i ert fall att din pojkvän sannolikt får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, om hans ansökan bifalls. Efter detta skulle ni dock ha möjlighet att ansöka igen, och då kan han få ett permanent tillstånd (5 kap. 16 § utlänningslagen).

Sammanfattningsvis

Om ni gifter er kommer din pojkvän kunna få uppehållstillstånd och därmed rätt att vistas och arbeta i Sverige. Om ni inte gifter er, men har för avsikt att inleda ett samboförhållande eller att gifta er vid ett senare tillfälle, kommer han också kunna få uppehållstillstånd. Då ställs dock högre krav på att ni kan visa att ert förhållande är seriöst. I båda fallen krävs att du har möjlighet att försörja er båda.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Vänligen,

Tobias Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1156)
2021-04-17 Vad innebär försörjningskravet och hur uppfylls den?
2021-04-14 När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?
2021-04-04 Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap

Alla besvarade frågor (91261)