Kan min mor ärva min far då de vid hans bortgång var separerade men ännu gifta?

Hej min far gick nyligen bort. Han var då separerad från min mor sen en tid tillbaka de var dock fortfarande gifta även om deras relation var permanent avslutad sen ca 1.5 år tillbaka. När han gick bort så dök plötsligt min mor upp i bilden och ärvde ensam hans pengar fastigheter bilar mm. Jag och mitt syskon finner detta förfarande märkligt. Då de ej längre var tillsammans borde väl vi ärva vår far som vid sin bortgång var ensamstående? Mvh

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att beklaga din fars bortgång. Vidare så kommer jag i mitt svar att utgå från reglerna om arv som du finner i ärvdabalken (ÄB).

Du och dina syskon är så kallade bröstarvingar till din far, det innebär att ni är först i tur i arvsordningen, ÄB 2 kap 1 §. Om den avlidne är gift så går dock den efterlevande makans arvsrätt före bröstarvinges arvsrätt. Din mor ärver alltså din far i första hand eftersom de fortfarande var gifta vid tiden för hans bortgång, ÄB 3 kap 1 §. Detta sker oavsett om de var separerade eller inte. Arvsrätten grundar sig nämligen inte i själva relationens status eller boendesituation, utan i att de fortfarande var gifta i juridisk bemärkelse (det vill säga att de inte var skilda). Även om det verkar underligt så är det alltså helt i linje med lagen att din mor helt ensam ärver din far. Du och dina syskon kommer dessvärre att få ta del av din fars arv först när din mor går bort.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo