Kan min man få min bostadsrätt om jag dör?

2020-11-08 i Make
FRÅGA
Hej. Jag undrar om man kan skriva ett testamente när man är gift. Jag äger en bostadsrätt men tänkte inte alls på att skriva ett äktenskapsförord innan giftermålet, nu vill min make inte skriva på pappret, vi har egna barn sen tidigare förhållanden. Jag vill säkra att mina barn får min del då det är jag som köpte lägenheten och den står enbart på mig. Det han kommer ärva från mig vill jag inte ska gå till hans barn utan det som är mitt vill jag enbart ska tillfalla mina barn. Vad kan jag göra? Med vänliga hälsningar
SVAR

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Har din man arvsrätt?

Vilka som har rätt till arv efter en regleras i 2 kap. ärvdabalken (ÄB). Där framgår att ens make inte har någon självständig rätt att ärva. Makar har dock rätt att ärva framför gemensamma barn om det finns sådana, eller om det inte finns några barn alls (3 kap. 1 § ÄB).

Som jag förstår din fråga har ni bara barn från tidigare förhållanden, och inga gemensamma barn. I så fall gäller enligt 3 kap. 1 § ÄB att din man inte har någon arvsrätt, utan att dina barn har rätt att få ut sitt arv direkt.

Kan mannen få bostadsrätten på något annat vis?

Ifall du skulle avlida innan din man blir det dock inte bara fråga om arvet, utan även om att äktenskapet tar slut. När ett äktenskap tar slut ska makarnas egendom fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB)). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset är allting någon av makarna äger som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom är enskild om det står i ett äktenskapsförord, eller om man fått den i arv eller gåva med villkoret att den ska vara enskild egendom (7 kap. 2. § ÄktB). Du skriver i din fråga att ni inte har något äktenskapsförord, och jag antar att din bostadsrätt inte är enskild egendom på något annat sätt. Den blir alltså en del i bodelningen.

I bodelningen ska makarnas giftorättsgods, efter att deras skulder avräknats, delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Man har rätt att i första hand behålla sin egen egendom (11 kap. 7 § ÄktB). Det innebär att det bara är den av makarna som har mest egendom som kan behöva ge bort saker till den andra maken. Ett undantag görs dock för makarnas gemensamma bostad, som ska gå till den som bäst behöver den (11 kap. 8 § ÄktB). Den riskerar att gå till din man, om han t.ex. inte har möjlighet att hitta någon annanstans att bo.

Ifall din man skulle få bostadsrätten i bodelningen spelar det ingen roll om den är omnämnd i ditt testamente (11 kap. 4 § ÄB).

Sammanfattningsvis har din man ingen rätt att ärva din bostadsrätt, och du behöver därför inte skriva ett testamente. Det kan dock finnas en risk att din man får bostadsrätten genom bodelning. I så fall hjälper det inte med ett testamente. Den enda lösningen i så fall är att genom äktenskapsförord göra bostadsrätten till enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB).

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (467)
2021-05-12 Fördelning av arv när avliden make har särkullbarn med efterarvsrätt
2021-04-19 Bodelning vid dödsfall
2021-04-18 Finns det möjlighet att ge sin make rätt att bo kvar i bostadsrätten efter att man har avlidit?
2021-04-13 Efterlevande makes arvsrätt

Alla besvarade frågor (92309)